Skolebestyrelsesmøde onsdag 25/8 2021


Møderække: 25/8 – 23/9 – 26/10 – 22/11 – 14/12 – 20/1 – 22/2 – 28/3 – 27/4 – 19/5 – 14/6
Afbud: Ole, Allan


214. Godkendelse af referat (B)
19.00-19.05
Referatet godkendt


215. Konstituering af bestyrelsen (B)
19.05-19.20
Bestyrelsen konstitueres med en formand og en næstformand, der vælges blandt de forældrevalgte af de stemmeberettigede medlemmer af bestyrelsen.
Ny repræsentant for pædagogerne er Charlotte D. Christensen, som afløser Lillian Råbjerg Kjelde. Lars Grønkjær fortsætter som formand et år endnu. Allan Skinnehøj som næstformand. 

216. Møderækken 21-22 (B)
19.20-19.35
Der foreslås følgende møderække for skoleåret 21-22:
• Onsdag 25/8
• Torsdag 23/9
• Tirsdag 26/10
• Mandag 22/11
• Onsdag 14/12 kl. 18.00
• Torsdag 20/1
• Tirsdag 22/2
• Mandag 28/3
• Onsdag 27/4
• Torsdag 19/5
• Tirsdag 14/6 kl. 18.00
Møderække godkendt.


217. Orientering om skolestart (O)
19.35-19.50
Generelt er vi kommet godt fra start. Det nye skoleår blev skudt i gang med besøg af Hjem-Is bilen til alles store begejstring. På Coronasiden havde vi et enkelt tilfælde i starten, men ellers har vi være forskånet indtil videre. Såvel voksne som børn nyder at være kommet tilbage til noget, der minder om en normal hverdag. Det samme gælder for de nye 0.klasser. 
Nye computere er udleveret d. 25/8, ligesom de gamle er afleveret. Langt de fleste klasser har fået computerne sat op og er i gang. God planlægning og flow. 
Lige som der i klasserne laves sociale arrangementer for børnene, er der planlagt et teambuildingsarrangement for personalet i oktober. 


218. Byggeri (O)
19.50-20.05
Konturerne begynder at tegne sig, og bestyrelsen var rundt og se byggeriet. Forventet færdiggørelse af etape 1 er april. I etape 2 er fundamentet til musiklokalerne ved at blive sat. Efter planen rejses vægge i uge 37/38.
I øjeblikket indhentes tilbud på interiør til de nye lokaler. 


219. Kommende forældremøder (B)
20.05-20.30
Fordeling af bestyrelsesmedlemmer til de enkelte klasser.
Hvilket fokus skal bestyrelsen have på forældremøderne? 
Byggeri
Trafik omkring skolen
Fornyelse af skolens principper
Trivselsarrangementer i klasserne og i personalegruppen
Opfordre klasseforældrerådene til lignende arrangementer for forældrene
Sammenkald af forældreråd
Valg til skolebestyrelsen næste år


220. Evt.
20.30-20.45
Orientering om henvendelse fra Holstebro Cykelforening
Spørgsmål til skolebusser og tidsplan
Skolefoto, tidspunkt 
Skolebestyrelsesdag lørdag d. 6/11 fra kl. 9. Skolens bestyrelsesrepræsentanter er velkommen.
Mobilt undervisningsskur, junglehytter, samtalebænke - samarbejde mellem Borgerforeningen, UCH og Mejrup Skole


221. Punkter til næste møde 
20.45-20.50