Princip for adgangen til at opfylde dele af undervisningspligten i musikskole, ungdomsskolen eller i en idrætsforening (eliteidræt)

Af folkeskoleloven fremgår det, at skolens leder efter anmodning fra forældrene kan tillade, at en elev på 7. – 9. klassetrin delvist opfylder sin undervisningspligt ved at deltage i undervisning i fag inden for folkeskolens fagrække i den kommunale ungdomsskole.

Desuden fremgår det, at skolens leder efter anmodning fra forældrene kan tillade, at en elev i begrænset omfang opfylder sin undervisningspligt ved at deltage i undervisning i en kommunal eller statsligt støttet musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening.

Tilladelse til ovenstående gives af skolelederen efter skriftlig anmodning fra en elevs forældre, hvis det ud fra en helhedsvurdering vurderes, at elevens samlede udbytte af undervisningen ikke reduceres.

Fritagelsen gives som udgangspunkt i et tidsmæssigt begrænset omfang og i en tidsbegrænset periode.

I skolelederens vurdering af en konkret elevs fritagelse til eliteidræt indgår elevens sportslige niveau.

Skolen foretager i samarbejde med elevens lærere og forældrene en løbende evaluering af om det ønskede samlede udbytte af undervisningen opnås.

Vedtaget i skolebestyrelsen den 20.11.2019.