Principper for brødboden

  1. Elevrådet står for salget i brødboden.
  2. Elevrådskontaktlæreren koordinerer elevrådets opgaver vedrørende salget i brødboden. Elever, der varetager salget, må tage et brød, hvis der er tiloversblevne.
  3. Brødbodens priser godkendes af skolelederen ved skoleårets begyndelse og ellers løbende.
  4. Indtægten for salg i brødboden optælles af elevrådet og kontrolleres dagligt af skolens kontor.
  5. Brødbodens overskud administreres af elevrådet i samarbejde med kontaktlæreren og skoleledelsen. Større indkøb skal tilgodese flest mulige elever og skolebestyrelsen orienteres.

Vedtaget i skolebestyrelsen den 20.11.2019.