Princip for brug af gæsteundervisere

På Mejrup Skole benytter vi gerne gæsteundervisere af forskellige slags, hvis det har relevans for undervisningen.
Vi ønsker at præsentere eleverne for forskellige input fra det omgivende samfund uden at det bliver hverken agiterende eller har et direkte kommercielt formål.

Det er til enhver tid ledelsens vurdering, om indholdet fra evt. gæsteundervisere har en kvalitet og et indhold, der er foreneligt med skolens linje.

Er ledelsen i tvivl om indholdets lødighed, drøftes dette med skolebestyrelsen.

Vedtaget i skolebestyrelsen den 20.11.2019.