Principper for faglig fordybelse

Den faglige fordybelse er en del af den understøttende undervisning.

Principperne  skal danne retning og rammer for arbejdet med faglig fordybelse på Mejrup Skole. Det er et område, der er under fortsat udvikling.

Det fremgår af folkeskoleloven, at:

Der skal etableres lektiehjælp og faglig fordybelse indenfor undervisningstiden som en integreret del af skoledagen med det formål at understøtte folkeskolelovens tre overordnede mål:

  • Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan.
  • Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til de faglige resultater.
  • Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

På Mejrup Skole betyder det, at den faglige fordybelse tilstræber at:

  • Understøtte og supplere undervisningen i fagene
  • Træne og afprøve færdigheder og kompetencer fra den fagopdelte undervisning
  • Koble teori og praksis
  • Benytte sig af varierende og differentierede læringsformer, der udfordrer både faglig stærke og svage elever
  • Styrke elevernes motivation og tiltro til egne evner

Organiseringen og struktureringen af den faglige fordybelse fastlægges inden for hver enkelt afdeling ved skoleårets start, men evalueres løbende. Den faglige fordybelse kan således udforme sig forskelligt hen over året. Væsentlige ændringer i organisering og struktur meddeles forældrene.

Vedtaget i skolebestyrelsen den 20.11.2019.