Princip for indkomne henvendelser fra foreninger m.fl. til børn og forældre

Mejrup Skole ønsker at spille en aktiv rolle i lokalområdet. Et samarbejde med foreninger m.fl. i skoledistriktet er derfor naturligt og vigtigt og en del af intentionen med folkeskolereformens tema om Den Åbne Skole.

Det betyder bl.a., at vi kan udlevere materialer fra disse foreninger m.fl. til børnene. Eksempelvis kan det være foldere, der udleveres i forbindelse med sæsonstart for foreningerne eller opslag om et arrangement i området. 
Materialet godkendes af ledelsen, inden det udleveres til børnene eller sættes op som opslag.

Det er muligt, at enkeltpersoner kan møde op på skolen for at fortælle om initiativer eller tilbud, der vedrører børnene. I hvert enkelt tilfælde aftales dette med ledelsen.

Såfremt en forening m.fl. ønsker et materiale eller en opfordring fordelt online via AULA, sendes dette først til godkendelse hos ledelsen.

Ved henvendelser fra interesseorganisationer beror det på ledelsens skøn, om emnet har relevans for undervisningen. 

Er ledelsen i tvivl om en henvendelses omfang eller indhold, drøftes denne med skolebestyrelsen.

Vedtaget i skolebestyrelsen den 20.11.2019.