Princip vedr. omfang af forældrebetaling

Udlandsturen i 9. klasse er forældrefinansieret. Forældrene indbetaler beløbet til skolen inden eleverne tager afsted. Skolen betaler for de ansattes deltagelse.

Skolerejsen i 7. klasse er forældrefinansieret. Forældrene betaler den eksakte pris for kost, logi, bus og båd samt entréer m.m. DSB skolerejser sponsorerer transporten t/r til Bornholm. Forældrene indbetaler beløbet til skolen inden eleverne tager af sted. Skolen betaler for de ansattes deltagelse.

Hytteturen i 4. klasse er delvist forældrefinansieret. Forældrene betaler et beløb på kr. 75 pr. dag til kost. Beløbet betales inden turen. Skolen betaler hytteleje og materialer. Forældrene er behjælpelige med transport t/r. Skole/SFO betaler for de ansattes deltagelse.

Turen til Naturskolen i Thorsminde i 5. kl. er delvist forældrefinansieret. Forældrene betaler et beløb på kr. 75 pr. dag til kost. Beløbet betales inden turen. Skolen betaler opholdet og materialer. Skoleforvaltningen betaler bustransport t/r. Skolen betaler for de ansattes deltagelse.

Forældrene betaler bortkomne eller beskadigede materialer, som barnet har lånt af skolen.

Hvis et barn med fortsæt har ødelagt eller beskadiget skolens ejendom, opkræver skolen erstatning fra forældrene.

Ved skolefester eller andre arrangementer hvor elever og forældre inviteres, kan skolen opkræve deltagerbetaling til dækning af instruktører, musikere m.m.

Skolen har på kontoret en lille bod, hvor forældre/børn kan købe lommeregnere, passere, tegnetrekanter, høretelefoner m.m.

Skolens madordning drives af ekstern leverandør. Forældrene betaler maden.

Elevrådet driver skolens brød- og frugtbod. Forældrene betaler.

Forældrene/forældrerådet kan beslutte, at der indbetales småbeløb til en klassekasse. Klassekassen bestyres suverænt af forældrene.

Ved jule- og påskefrokoster i SFO'en supplerer børnene med madvarer hjemmefra.

I Juniorklubben betaler forældrene et tilskud til lidt dyrere aktiviteter ud af huset, f.eks. bowling og biografture.

Skolen tillader gerne at forældre stiller deres arbejdskraft til rådighed ved f.eks. arbejdslørdage, arrangementer m.v. Hvor forældrehjælpen medfører fysiske forandringer på skolens ejendom skal denne altid godkendes af ledelsen. Medgåede materialer betales af skolen eller sponseres.

Vedtaget i skolebestyrelsen den 20.11.2019.