Principper for skole-hjem-samarbejdet

Skolebestyrelsen finder, at et gensidigt forpligtende samarbejde mellem skole og hjem er en forudsætning for et vellykket skoleforløb.

Klasselæreren, i indskolingen sammen med kontaktpædagogen, er koordinator for såvel samarbejdet omkring den enkelte elev, som samarbejdet omkring klassen og dermed garant for et højt informationsniveau.

Såvel skole som hjem forpligtes til hurtigt at tage kontakt til hinanden, hvis det fornemmes, at der er ved at opstå problemer eller misforståelser.

Forældre og klasseforældreråd forventes at være aktive medspillere i udviklingen og understøttelsen af klassens trivsel.

Kontakten mellem skole og hjem skal have en form og et indhold, der dækker hjemmets og skolens behov for information generelt – og giver de to parter viden om og mulighed for at påvirke målsætningen for det enkelte barn og dets faglige og sociale udvikling.

Skole-hjem-samarbejdet bygger på:

  • Forældremøder
  • Skole-hjem-samtaler
  • Elevplaner
  • Virtuel kontaktbog mellem skole og hjem
  • Besøg på skolen kan aftales med skolens leder
  • Løbende information fra lærerne
  • Infobreve fra ledelsen
  • Forældrerådsarrangementer
  • Arrangementer for forældre i SFO'en
  • AULA og skolens hjemmeside

Skolebestyrelsen finder det vigtigt, at der i fordelingen af skolens ressourcer til skole-hjem-samarbejde, tages højde for, om behovet er større i nogle klasser end andre.

Afledte Bilag: Klasseforældrerådets opgaver.

Vedtaget i skolebestyrelsen 20.11.2019.