Princip for skolerejser, hytteture, ekskursioner m.m.

Skolebestyrelsen finder det meget positivt, at eleverne flere gange i løbet af deres skoletid på Mejrup Skole oplever at undervisningen flyttes til lokaliteter uden for skolen.

  • Skolen arrangerer i 9. årgang en skolerejse til udlandet. Skolerejsen inkluderer flere overnatninger.
  • Skolen arrangerer en skolerejse for 7. årgang. Skolerejsen inkluderer flere overnatninger og bør være i en anden del af landet, f. eks. Bornholm. Skolerejsen gennemføres med mindre Skolebestyrelsen vurderer, at skolens ressourcer ikke er til det.
  • Skolen arrangerer en hyttetur el. lign. med én overnatning i 4. årg. Hytteturen bør afholdes i en overskuelig transportafstand fra Mejrup.
  • Skolen arrangerer en tur med én overnatning for 5. årg. til naturskolen i Thorsminde.
  • Skolen arrangerer éndagsture eller ekskursioner til lokaliteter i det nære område. Disse ture omfatter ikke forældrebetaling.
  • For samtlige arrangementer gælder det, at de gennemføres, med mindre skolebestyrelsen vurderer, at skolens økonomi ikke tillader det.

Vedr. skolerejser og hytteture henvises til princip vedr. omfang af forældrebetaling

Vedtaget i skolebestyrelsen den 20.11.2019.