Princip for underretning til hjemmet om elevens udbytte af undervisningen

Børnenes faglige og sociale udvikling og trivsel understøttes bedst af et tæt samarbejde mellem skole og hjem. 
Skolebestyrelsen ønsker med dette princip at sikre en fyldestgørende orientering fra skolen til forældrene om deres barns faglige og sociale trivsel.

Skolen tilstræber:

  • At give forældrene en løbende og fyldestgørende viden om barnets faglige og sociale udvikling.
  • At forældrene orienteres om barnets resultater i div. test herunder de Nationale test.
  • At udarbejde elevplaner som danner udgangspunkt for skole-hjem-samtalerne. Elevplanerne udformes på en måde, så de er overskuelige for forældrene at orientere sig i, og så det er en arbejdsmæssig overskuelig opgave for det pædagogiske personale at lave dem.
  • At forældrene får resultaterne fra de faglige test, skolen gennemfører med det enkelte barn – herunder de Nationale test.
  • At forældrene løbende får viden om, hvordan de i hjemmes bedst kan støtte barnets faglige og sociale trivsel.
  • At der afholdes mindst en skole-hjem samtale for hvert enkelt elev. Der kan desuden afholdes yderligere ”behovssamtaler”, hvis det skønnes påkrævet.

Forældrene tilstræber:

  • Løbende at snakke med deres barn om mål for og udbytte af undervisningen.
  • At følge op på indgåede aftaler om, hvordan de bedst støtter barnets faglige og sociale udvikling.
  • At holde sig orienteret i elevplanen forud for skole-hjem samtalen.
  • At deltage i skole-hjem-samtalerne.

Vedtaget i skolebestyrelsen den 20.11.2019.