Bestyrelsesmedlemmer

Oversigt over medlemmerne i bestyrelsen på Mejrup Skole.

Oversigt

Formand

Lars Rounborg Rasmussen

Næstformand

Tonni Kirkegaard Jensen

Forældrerepræsentant

Anders Bitsch

Forældrerepræsentant

Anna Sofie Slot

Forældrerepræsentant

Casper Dybdahl Nielsen

Forældrerepræsentant

Henrik Traberg Hedegaard

Forældrerepræsentant

Lars Skovdal Holm

Medarbejderrepræsentant

Lærer
Birthe Grønne Kubstrup

Medarbejderrepræsentant

Pædagog
Charlotte Dyhrberg Christensen

Ledelsesrepræsentant

Afdelingsleder
Betina Rolighed Dalsgård

Ledelsesrepræsentant

SFO-leder
Maibrit Mølsted Andersen

Ledelsesrepræsentant

Skoleleder
Tom Pedersen

Eksternt medlem

Svend Ørgaard