Skolebestyrelsesmøde august 2022

Referat fra den 31. august 2022.
Møderække: 31/8 - 27/9 - 27/10 - 21/11 - 14/12 - 19/1 - 21/2 - 27/3 - 26/4 - 22/5 - 15/6.
Afbud: Tonni

Referat

19.00 - 19.45

Bestyrelsens arbejde og kompetenceområde

 • Orientering v. TP
 • Lars Holm følger op med Lars Grønkær og Ole Nielsen i forhold til eksternt medlem af bestyrelsen.

Hvad er forventningerne til bestyrelsesarbejdet

 • Kende noget til skolen og bestyrelsesarbejde.
 • Hjælpe skolen.
 • Indblik i børnenes hverdag og trivsel.
 • Fornemmelse for hvad bestyrelsen kan og skal.
 • Hvordan gør vi skolen god – både indad  og udad.
 • Kigge på skolen ”fra oven”.
 • Præge den pædagogiske retning.
 • Kendskab til det politiske system.
 • Tidligere bestyrelsesarbejde fra forskellige sammenhænge.
 • Kommunikationsstrategi.

Dagsordner til møderne

 • Dagsordener og referater udsendes via AULA og lægges på skolens hjemmeside.

Konstituering

 • Skolebestyrelsen konstituerer sig med en formand og en næstformand begge valgt blandt forældrerepræsentanterne og begge valgt af de stemme-berettigede.
  • Som formand blev Lars Rounborg valgt
  • Som næstformand Tonni Jensen valgt
 • Der afholdes et bestyrelseskursus 23/1 kl. 17-21

19.45 – 20.00

Status
Tonni Jensen laver en plan for opstilling af hytterne.

20.00-20.30

Der planlægges en række møder på skolen, hvor trivselsarbejdet er i fokus

 • 6/9 - Personalemøde med fokus på ”bæredygtige relationer og udviklende fællesskaber
 • 11/10 - Lærermøde med fokus på anvendelse af data fra f.eks. trivselsundersøgelser mm, samt arbejde med overgange
 • 1/11 – personalemøde med fokus på ”en fællesskabende skole”
  Bestyrelsen inviteres med til dette møde

20.30-20.40

Status og videre forløb.
Betina Dalsgård er ansat som ny afdelingsleder for udskolingen.

20.30-20.40

Skave Borgerforening spørger om vi vil bakke op om et borgerforslag om en cykelsti mellem Mejrup og Skave.

Bestyrelsen bakker op om forslaget.

18.55-19.00

Bestyrelsens tilknytning til klasserne:

 • 0. årg. 15/9 - Anders
 • 1A 22/9 - Anna Sofie
 • 1B 8/9 – Anna Sofie
 • 1C 28/9  - Lars R.
 • 2A 8/9 – Anna Sofie
 • 2B
 • 3. årg.
 • 4. årg.
 • 5. årg.
 • 6. årg. 21/9 - Tonni
 • 7. årg. 1/9 - Laila
 • 8. årg. 13/9 - Tonni
 • 9. årg. 28/9 – Lars R.

Bestyrelsen inviterer til dialogmøde med klasseforældre-rødderne onsdag 16/11 kl. 19-21.

Toiletforholdene i Nattergalen – henvendelse fra forældre.

Dialogmødet med klasseforældre-rødderne 16/11.