Skolebestyrelsesmøde februar 2018

Referat fra den 21. februar 2018 klokken 19.00-22.00.
Mødeleder: Ole Nielsen

Referat

19.00-19.15 - Orientering/drøftelse

Elevrådet orienterede om ønske om overnatning på skolen for udskol ingen - gerne fra torsdag/fredag.
Datoen er endnu ikke fastsat. BK vil deltage, som elevrådets kontaktlærer, og derudover forventes der forældrehjælp. SB gav deres fulde opbakning til arrangementet.

Derudover orienterede elevrådet om, at de er i gang med planlægning af idrætsdag fredag d. 23/3 for udskol ingen.

19.15-19.45 - Drøftelse

 • Gennemgang af skolebestyrelsens formelle kompetenceområde
 • Forretningsorden
 • Principper

Bilag vedlagt - styrelsesvedtægt + principper


TP gennemgik, hvilke krav der er til principper, som udarbejdes af skolebestyrelsen, og hvilke principper Mejrup Skole har på nuværende tidspunkt. Der blev udtrykt ønske om, at ved udarbejdelse af dagsorden for SB, vil der løbende blive inddraget principper, som SB vil arbejde med.

Endvidere orienterede TP om sine overordnede betragtninger ved at komme som ny leder på MS.

Efterfølgende var der tilbagemelding fra SB-medlemmer om, at der fremtidigt gerne må være overvejelser om mødeform og indhold.

19.45-20.05 - Drøftelse/beslutning

 • Valgbestyrelse
 • Tidsplan
 • Proces
 • Evt. kandidater

Bilag vedlagt

TP gennemgik formalia omkring valgbestyrelse til det kommende skolebestyrelsesvalg og skolebestyrelsesvalg forår 2018.

Fra SB blev Ann-Louise valgt til at deltage i valgbestyrelsen.

20.05-20.25 - Drøftelse/beslutning

Bilag vedlagt

Budgetoplægget blev vedtaget

20.25-20.40 - Beslutning

Der er opslået fire lærerstillinger til besættelse 1. april. Ansøgningsfristen er fredag 23/2 og samtaler afholdes mandag 26/2
Der skal nedsættes et ansættelsesudvalg.

Ansættelsesudvalg til lærerstillinger - TP, TG, Majbrit, Lene E og derudover vil to repræsentanter fra hhv. mellemtrin og udskoling deltage.

20.40-21.00 - Drøftelse/Beslutning

TP foreslår et ansættelsesforløb med stillingsopslag allerførst i marts og samtaler mm. i uge 12 (ugen op til påske)
På den måde, kan skolen have en ny afdelingsleder pr 1/5.

Der skal nedsættes et ansættelsesudvalg

Ansættelsesudvalg til afdelingsleder - fra skolebestyrelsen deltager Lene M, Majbrit, Lilian og Tonny samt ledelsen.

21.00-21.20 - Drøftelse

Vi har oplevet, at der er blevet taget løbehjul og skateboards, som efterfølgende efterlades rundt om i byen

Problemet virker til at være løst. Når foråret kommer, vil der være opmærksomhed på, om problemet vender tilbage.

21.20-21.35 - Orientering

Formanden:
Formanden orienterede om visionsgruppemøde i Mejrup og om ønske med lokalpolitikere.

Ledelsen:
(Endelig timefordelingsplan vedlagt.)

TP orienterede om timefordelingsplanen for skoleåret 18/19.
MMA orienterede om, at SFH'en er gået tilbage til "de gamle" sendetider.

Medarbejdere:
Lillian orienterede om samarbejde med børnehave/indskoling.

Andre:
Intet

21.35-21.45

 • Skolebestyrelsesvalg
 • Udarbejdelse af princip om antimobbe - strategi
 • Plan for Mejrup Skole / bygninger og vedligehold til politikere
 • Procesplan for værdigrundlag for Mejrup 

21.45-21.55

21.55