Fakta om skolen

Ansatte

Der er 47 lærere/børnehaveklasseledere, 17 pædagoger, 2 sekretær og 1 servicemedarbejder ansat på skolen.

Ledelse

Ledelsen på skolen består af en skoleleder, en viceleder (der også er afdelingsleder for Overbygningen), en afdelingsleder for Mellemtrinnet og en SFH-leder (der også er afdelingsleder for Indskolingen).  

Elever

Der er ca 720 elever på skolen (ultimo 2022). Skolen er 3-sporet på de fleste årgange. De fleste klasser ligger med en klassekvotient mellem 23 og 28 elever.

Dagens opbygning

Ringetider

Afdelinger

Indskolingen: 0.-3. klassetrin. I Indskolingen er der et tæt samarbejde mellem lærerne og pædagogerne.

Mellemtrinnet: 4.-7. klassetrin. I Holstebro Kommune hører 7.klasserne til Mellemtrinnet.

Overbygningen: 8-9 klassetrin. Mejrup Skole er overbygningsskole for vores 2 naboskoler Borbjerg Skole og Skave Skole.

Forældresamarbejde

Der er et godt og givtigt samarbejde mellem skolen og forældrene. Mejrup Skole præsterer godt på fagligheden og forældrene både bidrager til og forventer en høj faglighed blandt eleverne. Der er ved møder og arrangementer stor tilslutning af forældrene.

Mejrup Skole i Mejrup by

Mejrup er en by med vokseværk. Der er gennem en årrække blevet bygget flere ny områder til. Dette smitter selvsagt af på skolen, som er en skole i tilvækst. Til trods for byens og skolens størrelse ser vi stadig os selv som værende en landsbyskole.

Mejrup Skole nyder godt af at være en del af en lokal kultur, der er drevet af initiativ og virkelyst. Skolen har et tæt samarbejde  med foreninger, erhvervsdrivende, kirke mm.