Skolebestyrelsesmøde maj 2022

Referat fra den 19. maj 2022.
Møderække: 25/8 – 23/9 – 26/10 – 22/11 – 15/12 – 20/1 – 22/2 – 28/3 – 27/4 – 19/5 – 14/6.
Afbud: Lars Grønkjær, Birthe

Referat

19.00-19.45

Torsten Green er inviteret til at deltage i dette punkt

Torsten var forhindret i at deltage.

Vi skal være mere opmærksomme på hvordan vi kan iværksætte handlinger og initiativer, der i højere grad understøtter dannelsen af gode relationer og fællesskaber hele vejen gennem skoleforløbet.

Skolen skal være opmærksom på, hvordan vi kommunikerer / redegør for systematikken i skolens trivselsarbejde f.eks. på forældremøder, AULA og lign.

Der arbejdes videre med punktet på kommende møder.

19.45-19.20.15

Evaluering af opstillingsmødet / Kristian Fuhlendorf

Dejligt med forholdsvis mange børn/unge
Der burde have været mere reklame for arrangementet. Der kunne sagtens hav været flere tilskuere.
Dejligt med velvillige sponsorer. Det er meget flot.
Vi har nu en fuldtallig skolebestyrelse.

20.15-20.30 (D)

  • Busskur ved kyssebanen

Vej og park er ikke til sinds at opføre et busskur.

20.30-20.45

Etape 1+2 er afleveret
Etape 3 går i gang til tiden
Der er givet en tillægsbevilling på 1 mio. til uforudsete udgifter

Byggeriet kører efter planen.
Der er ønske om et åben hus arrangement efter sommerferien.

20.45-21.00

Er der behov for formøder for de forældrevalgte?
Laila og Rikke M. arrangerer spisning til næste møde.

Kultur og trivsel i overbygningen
Hytter fra UCH
Fælles pædagogisk fundament.