Skolebestyrelsesmøde april 2018

Referat fra den 23. april 2018 klokken 19.00 - 22.00.
Møderække: 23/4 - 15/5 - 20/6.
Mødeleder: Ole Nielsen.
Afbud: Cecilie Jørgensen (elevrådsrep.).

Referat

19.00-19.15 - Orientering/drøftelse

Elevrådet havde arrangeret aktivitetsdag for overbygningen dagen før Påske. Det var en god dag hvor både fysisk aktivitet og det sociale var i højsædet.
Et stort og godt arbejde af elevrådet, da det kræver meget planlægning at forberede sådan en dag.

19.15-20.15 - Drøftelse/beslutning

 • Program for mødet

De 4 folkevalgte politikere, der var opstillet på lokallisten er inviteret. Desuden er Bibi Mundbjerg (V) også inviteret.
Alle 5 har tilkendegivet, at de deltager.
Der er bestilt luftfotos af matriklen/skolens område.
Tidsrum: 17.30-19.00
Det overordnede formål med dette møde er at påpege, at Mejrup Skole stadig har en del mangler på både bygningsmassen og udearealerne, og desuden ønskes en snak omkring Mejrup Skoles fremtidige udvikling.
Drøftelse af om vi skal lave en need-to-have-liste, der ligger klar til mødet.
SB mødes 25/4 til planlægning af mødet.

20.15-20.45 - Drøftelse/Beslutning

Værdidebat med udgangspunkt i vores PALS-ord "Ansvar, Omsorg, Respekt"

 • Tidsplan for processen
 • Metode
 • Deltagere i processen

TP fremlagde en plan for en kommende proces i forhold til at få medarbejdere og SB-medlemmer til at arbejde sammen omkring et samlet værdigrundlag for Mejrup Skole, som tager udgangspunkt i vores PALS fokusområder.
SB og personale mødes til et fælles kickoffmøde i september, hvor processen sættes i gang.
Derudover mødes vi igen i november for at afslutte processen.

20.45-21.00 - Orientering/Drøftelse

Vi afventer stadig, at Trafik og Miljø kommer med et oplæg til at reducere trafikken omkring Mejrup Skole.

21.00-21.15 - Drøftelse

Ca 150 fremmødte.
Dejligt at så mange blev til opstillingsmødet til SB.
Processen vedrørende kandidaterne (på nuværende tidspunkt 6 personer) blev gennemgået.
Lars G indkalder kandidaterne til et møde.

Positivt at de lokale var så velvillige til at komme med økonomisk bidrag til arrangementet.

21.15-21.30 - Orientering

Formanden:

 • Deltaget i et klyngemøde ang. ny Børne- ungepolitik.

Ledelsen:

 • Vi er i gang med at lave om i kontorområdet, så der kommer et kontor mere.
 • 26/4 er der dialogmøde vedr nye skolestartere med Børnehaven.
 • 2/5 får vi besøg af Forvaltning, der vil besigtige vores lokaler
 • Vi har i dag offentliggjort udtræksfagene for 9. klasserne.
 • Vi opererer i planlægning til næste skoleår med 2 klasser på 9. årgang. Klassedelingen er foretaget.
 • TP orienterede omkring fagfordelingen.
 • Line Aaberg har opsat sin stilling.
 • SFH modtager 54 børn til Førskole
 • SFH2 flyttes over i Nattergalen

Medarbejdere:

 • Frustration blandt medarbejderne grundet udmelding omkring besparelse og de medførte konsekvenser for kommende skoleår.

21.30-21.40

Elevplaner
Opfølgning på mødet 3/5
Afbud Maibrit og Lene

21.40-21.55

Drøftelse af kommandovejen ift henvendelser fra medarbejdere til SB-medlemmer.

21.55