Skolebestyrelsesmøde juni 2022

Referat fra den 14. juni 2022 klokken 18.00. 
Møderække: 25/8 – 23/9 – 26/10 – 22/11 – 15/12 – 20/1 – 22/2 – 28/3 – 27/4 – 19/5 – 14/6.
Afbud: 

Referat

18.00-18.30

Hvordan gribes arbejdet an i efteråret?
Torsten Green deltager i dette punkt

Der afholdes to personalemøder i efteråret (september og november), hvor bestyrelsen deltager sammen med det samlede pædagogiske personale. På møderne skal der arbejdes med ”bæredygtige relationer” – hvordan arbejder vi mere ”fællesskabende” både fagligt og socialt.
Udkommet af møderne kan f.eks. være en kommunikationsstrategi omkring trivselsarbejdet.

Der bør kommunikeres ud til forældrene med fakta fra f.eks. trivselsundersøgelsen, Unge-profil undersøgelsen, klassetrivsel.dk osv.

Hvordan kan der arbejdes med fællesskabsopbyggelse fra bunden, når der dannes nye klasser i 8. kl.

18.30-18.40

Hytterne har en størrelse, så de er sværgods.
Transport med vognmand vil koste i omegnen af 25-30.000 kr.
Der undersøges mulige løsninger.

18.40-18-55

Forventninger til ny viceskoleleder

Sikker i den daglige drift.
Stærk i relationer og samarbejde.
”vores afdelingsleder i overbygningen forlader skolen efter 29 år…”

18.55-19.00

Møderækken 22-23

Ons 24/8
Tir 27/9
Tor 27/10
Man 21/11
Ons 14/12 kl. 18
Tor 19/1
Tir 21/2
Man 27/3
Ons 26/4
Man 22/5
Tor 15/6 kl. 18