Skolebestyrelsesmøde marts 2022

Referat fra den 28. marts 2022.
Møderække: 25/8 – 23/9 – 26/10 – 22/11 – 15/12 – 20/1 – 22/2 – 28/3 – 27/4 – 19/5 – 14/6
Afbud:

Referat

19.00-19.30

Godt arbejde af Ole i forhold til sponsorater. 

  • Alle forældre på skolen inviteres.
  • Alle elever fra 4. – 9. kl. inviteres.
  • Alle elever på 7. årgang fra Skave og Borbjerg samt deres forældre inviteres.
  • Alt personale inviteres.

Ole byder velkommen.
Lars fortæller lidt om bestyrelsens arbejde.

19.30-19.45

Bilag
Godkendt.

19.45-20.15 (D)

  • Busskur ved kyssebanen
  • Cykelparkering ved Viborgvej

Tom skriver ud på AULA om den nye cykelparkering samt med en opfordring til at bruge den nye kyssebane. Der starter snart 79 nye førskole-elever.
Der kommer ny afstribning på cykelstien langs Mejrup Kirkevej.
Lars Holm kontakter Vej og Park med henblik på at få etableret et busskur ved kyssebanen.

20.15-20.30

Bilag
Tom orienterede. Taget til efterretning.

20.30-20.50

Input til kompetenceprofil – hvad leder vi efter?

Langtidsholdbar (+5 år)
Kan arbejde struktureret
Kan være med til at udvikle – tænke visioner
En vis erfaring med eller kendskab til personaleledelse
Ledelseserfaring (gerne fra andre steder end skole)
Læreruddannet
Skal kunne samle et team omkring sig – få følgeskab
Være inspirerende.
En dygtig formidler.
Rammesættende.
Retningssættende.
Beslutningsstærk – kan skære igennem, men også sadle om, hvis det er nødvendigt.
Være tydelig og konsekvent.
Gennemsigtig.
Nysgerrig på medarbejdere og rutiner.
Relations-skabende.
Synlig leder – kan redegøre for sine beslutninger – sætte tydelig retning og rammer.
Lederuddannelse på diplomniveau eller parat til at gå i gang med en.

20.50-21.00

  • Tonni snakker med Kim Vastrup Sørensen om aflevering af de nye uv. hytter.
  • Brev til forældre om fest-situationen i overbygningen savnede en plan. Der arbejdes i klasserne omkring problematikken. Bestyrelsen skulle have været orienteret.
  • Licitationen på etape 3 er ”kun” ca. ½ mio. over budgettet. Kommunen har valgt at sætte i gang. Byggeriet kan gå i gang til tiden.

Ingen