Skolebestyrelsesmøde februar 2022

Referat fra den 22. februar 2022.
Møderække: 25/8 – 23/9 – 26/10 – 22/11 – 15/12 – 20/1 – 22/2 – 28/3 – 27/4 – 19/5 – 14/6.
Afbud: 

Referat

19.00-19.30

 • Rundvisning
 • Orientering om resten af etape 1 og 2 samt etape 3

Rundvisning. Tilfredshed med 1. etape.

19.30-20.00

 • Nedsættelse af valgbestyrelse
 • Tidsplan for valget
 • Kandidater

Valgbestyrelsen: Lars Grønkjær, Allan Skindhøj, Tom Pedersen

Tidsplanen godkendt.

Følgende er på valg til bestyrelsen
Allan, Tonni, Lars, Rikke Madsen + Måske Rikke Schütt
 
Opstillingsmøde 27/4 – Der arbejdes på at invitere en foredragsholder. 
Det undersøger Ole.

Vi vil gerne være i Hallens multisal.
Tom kontakter Kenneth.

20.00-20.20

Der er ansat to nye lærere:

 • Simone Wamberg – mus 6 årg + valghold, mat. 5B samt trin2 – starter 1/2
 • Stine Kobberup – dansk + USU + §16B 6B samt trin2 – starter 21/2
 • Afdelingslederstillingen

Der skal laves en nøje kompetenceprofil inden vi slår stillingen op igen.

 • Input fra medarbejdere
 • Ledelseskolleger
 • Bestyrelsen

Brian Bøge frikøbes 1,5 dag/uge af forvaltningen næste skoleår.
Rune pt. sygemeldt på fuld tid med henblik på afklaring af skånehensyn.
Mange corona-sygemeldinger lige for tiden.
En del erstatningsferie (5 lærere + et antal pædagoger) pga. corona i vinterferien.

20.20-20.40

Bilag
Udsendes til klasseforældre-rødderne.

20.40-20.50

Undervisningshytter fra UCH – Tonni bestiller maling og maler.
Transport af hytterne? Lars Grønkjær undersøger.

Mejrup Skole er udtaget til at deltage i PISA 2022 med 24 elever.

Der er rigtig mange forældre, der beder børnene fri uden for skolens normale ferier.

Der er mange, der melder børn til feriepasning i SFO, men hvor børnene ikke møder op alligevel.

Vi forsøger at genstarte Skoletanter og -onkel projektet.

Busskur ved kyssebanen
Cykelparkering ved Viborgvej
Skolebestyrelsesvalg – opstillingsmøde
Budgetopfølgning / budget 2022
Timefordelingsplanen
Afdelingslederstillingen