Skolebestyrelsesmøde december 2022

Referat fra den 14. december 2022.
Møderække: 31/8 - 29/9 - 25/10 - 21/11 - 14/12 - 19/1 - 21/2 - 27/3 - 26/4 - 22/5 - 15/6.
Afbud: Laila
Ekstern deltagelse: Svend Ørgaard vil deltage i starten af mødet. 

Referat

18.00-18.20

Majbrit og Anna Sofie snakker sammen om, hvordan skoletanter og onkler i indskolingen kan starte op igen.
Svend vil gerne være ”Mentor” i udskolingen. Skolen er tovholder. BD skal i samarbejde med Svend forsøge at starte en gruppe op. Vi sætter os sammen og laver et udkast til form og indhold. BD snakker med udskolingsgruppen.

18.20-18.30

Svend Ørgaard vil gerne træde ind i bestyrelsen som eksternt medlem.

18.30-18.35

Iværksættelse af suppleant Casper Dybdahl? 
Lars kontakter Casper. Pladsen som suppleant står derfor pt. tom.

18.35-18-40

Lars R. har kontaktet bestyrelserne. Status herpå og drøftelse om næste skridt.
Begge bestyrelser åbne og interesserede i dialog. Vi finder emner til drøftelser og indkalder til fælles møde. Tom og Birthe sender emner til Lars.

18.40-18.45

Status på situationen på baggrund af sidste mødet beslutning.
På 7. årgang er bad efter idræt et tilbud.

18.45-18.55

Bruttoliste laves digitalt. First agenda - på trapperne. Status på Teams som en mulighed for samarbejde.

Tages op igen.

18.55-19.00

Næste møde:
Skal vi have en FB-side?
Bag for en sag - skal vi være med til det?