Skolebestyrelsesmøde oktober 2020

Referat af tirsdag 27/10 2020 kl. 19.00 - Virtuelt.
Møderække: 20/8 – 23/9 – 27/10 – 23/11 – 14/12 – 26/1 – 25/2 – 24/3 – 19/4 – 18/5 – 16/6.
Afbud: Ole, Rikke, Camilla (9.b)

Referat

19.00-19.05
Dagsorden er godkendt

19.05-19.20
Velkommen til det nye elevråd og elevrådsformand Alberte (9.a). Elevrådet vil gerne arbejde med udendørsarealerne, bl.a. efterspurgt flere skraldespande. Der ønskes gerne flere siddepladser udenfor samt basketballnet og fodboldmål. 
Postkasse til input til elevrådet er sat op ved vandautomaten i området ved 9.b.
Forældrekørsel ved Svanen ønskes helt afskaffet. Der er stadig mange forældre, der kører derned, og det giver farlige situationer.
Elevrådet i overbygninger er desuden i gang med flere tiltag bl.a. i forbindelse med julemåneden, som de med fordel kan drøfte med elevrådet på mellemtrinnet.

19.20-19.35
Tom Pedersen orienterede om status på byggeplanerne og processen er nu så langt, at tegningerne kan projekteres. Herefter bliver byggeriet sat i licitation.
Byggeriet foretages i etaper, og der er foreløbig frigivet økonomi til etape 1 og 2. Det forventes, at økonomi til etape 3 frigives i forbindelse med budget ’22.

19.35-19.50
Lars Grønkjær har haft møde med Michael Drost, Mejrup Borgerforening vedr. trafikken omkring skolen og udearealerne. De har drøftet fælles interesser i skolearealerne i og udenfor skoletiden.

19.50-20.05
Der arbejdes fortsat med at sikre skolevejen ved skolen, både nu og i de kommende planer med skoletilbygningen. Desværre oplever vi stadig mange forældre, der kører ned til området ved Svanen. Der indskærpes endnu engang, at der ingen af- og påstigning foretages her.

20.05-20.15
Forpagtningen af Sognegården er opsagt med udløb 30/6 2021. 
Vi undersøger muligheden for at fortsætte den nuværende skolemadsordning.

20.15-20.30
Udkastet til den reviderede antimobbestrategi blev gennemgået og forslag til rettelser indgivet. Den korrigerede udgave placeres efterfølgende på skolens hjemmeside.

20.30-20.40
Der var opfordring til at lave fælles arbejdsdage. Denne opfordring tages op, når byggeriet er færdigt og der skal etableres nye udeaktiviteter. 
En grundplan over skolen efterlyses, så man nemt kan finde de forskellige afdelinger.
Cykelpladsen ved tunnelen blev drøftet. 
Generelt tilfredshed med, at skolebestyrelsen er optaget af trafikforholdene omkring skolen.
Klasserådene udsættes pga. seneste Coronaudvikling.

20.40-20.50
Ingen punkter til eventuelt

20.50-20.55
Spørgsmål om digital læseplan
Indeklima 
Facebookside