Skolebestyrelsesmøde marts 2019

Referat fra den 25. marts 2019 kl. 19.00-21.00.
Møderække: 22/8 - 27/9 - 30/10 - 26/11 - 12/12 - 24/1 - 26/2 - 25/3 - 30/4 - 23/5 - 13/6
Mødeleder:
Afbud: Maibrit Breum, Rikke Madsen, Allan Sørensen, elevråd

Referat

19.00-19.15 - Drøftelse

19.15-19.45 - Drøftelse

Se skriftlig orientering fra Maibrit Mølsted (bilag)
Desuden inviteres repræsentant fra senioridræt med.
Hensigten er at det starter med virkning ved nyt skoleår.
Lærerkredsen/BUPL orienteres.

19.45-20.00 - Drøftelse

Orientering fra udvalget omkring planlægningen/det praktiske vedrørende dagen.
Der er positive tilkendegivelser vedr. sponsorater fra diverse firmaer.
Der kommer en indbydelse ud på et senere tidspunkt.

20.00-20.15 - Orientering/ drøftelse

Lars, Ole og Tom har deltaget i et fællesmøde inviteret at Børne og Familieudvalget på baggrund
af den negative omtaler, der har været i pressen/på Facebook mm.
Drøftelse af indholdet i mødet.

20.15-20.30 - Drøftelse/Beslutning

Resultatet af vores fællesmøde mellem personale og skolebestyrelse i efteråret
fremlægges til godkendelse.
Bilag medsendt

Se bilag
Bilag blev gennemgået og rettet til.
Det er hensigten, at det skal udleveres til alle forældre som en pjece og ligeledes tilgås digitalt.
Pjecen sendes ud sammen med "Nyt fra Kontoret"

20.30-20.40 - Orientering

Skriftlig orientering vedlagt som bilag
Længere drøftelse af opstilling af pavilloner og tilkørselsforhold fra Kobberupvej

20.40-20.50

Udarbejdelse af referat (formen)
Legeplads/arbejdslørdag
Flere børn cykler i skole (Charlotte Frost inviteres med til punktet)
Kommende skoleårs planlægning.
AULA