Skolebestyrelsesmøde december 2020

Referat mandag 14/12 2020 kl. 19.00 - Virtuelt.
Møderække: 20/8 – 23/9 – 27/10 – 23/11 – 14/12 – 26/1 – 25/2 – 24/3 – 19/4 – 18/5 – 16/6.
Afbud: Rikke, Else, Tonni

Referat

19.00-19.05
Referatet er godkendt

19.05-19.25 
Ugerne op til Statsministerens nedlukning af Midt-/Vestjylland var temmelig kaotiske på Mejrup Skole med skiftende hjemsendelser og stigende smittetal. Det fik pludselig godt fat på nogle af årgangene. Mange personaler hjemsendt til test, virtuel undervisning og ret massive udfordringer med at få dækket skemaerne og dagligdagen i SFO’en. Skolen har desværre også et par medarbejdere, der har været/er hårdt ramt af Covid-19. Personalet er ved at være tyndslidte, men går på med krum hals for at få opgaverne løst. 
5.-9.klasse er nu hjemme til virtuel undervisning. 
Indskolingen er i stadig på skolen, men dog har en del forældre valgt at holde deres børn hjemme i uge 51. 
Seneste udmelding fra skolechefen i Holstebro Kommune er, at skolestarten efter jul foreløbig er 4/1-21, men det afhænger af, hvordan smittetallene udvikler sig hen over jul/nytår.

19.25-19.40
Status på byggeplanerne er, at tegningerne er ved at være færdige, og der er foretaget materialevalg mht. farver på gulve og vægge. Indledende møde vedr. el er afholdt. 
Der er kigget på, hvad skolen har af eksisterende inventar, og hvad der skal indkøbes. Her ligger en stor økonomisk post.

19.40-20.00
Lars Grønkjær har på Skolebestyrelsens vegne sendt et brev til Borgerforeningen med forslag til et muligt samarbejde om brug af skolens udearealer. Skolens elevråd har været inddraget i afgivelsen af idéer.

20.05-20.10
Der er truffet aftale med Skolemad.nu. Lokale leverandører er forespurgt, men har takket nej til opgaven. Derfor leverer UCH mad til Mejrup Skole efter nytår, dvs. fra 6/1-21. I første omgang levering mandage og onsdage. Der er sendt foldere med børnene hjem, ligesom det er muligt at orientere sig herom på skolens hjemmeside.
Skoleleder Tom Pedersen orienterede om, at i sommeren 2021 skal alle skolens computere udskiftes, fordi den eksisterende leasingaftale udløber.
Der ligger samtidig en økonomisk regning forude mht. nye interaktive tavler, enten udskiftning af eksisterende tavler, som er udtjente eller i forbindelse med skolens udvidelse af klasselokaler.  
Skolen savner sine skoleonkler- og tanter. Vi håber, vi snart ser dem igen.

20.10-20.15
Status på Corona
Byggeri og trafik