Skolebestyrelsesmøde september 2020

Referat af onsdag 23/9 2020 kl. 19.00-21.00.
Møderække: 20/8 – 23/9 – 27/10 – 23/11 – 14/12 – 26/1 – 25/2 – 24/3 – 19/4 – 18/5 – 16/6.
Afbud: Allan og Else.

Referat

19.00-19.05
Dagsorden er godkendt

19.05-19.20
Orientering om de indledende byggeplaner
I den kommende periode arbejdes der frem mod en endelig plan for etape 1, 2 og 3

19.20-19.40
Lars Grønkjær og Ole Nielsen undersøger trafikhistorikken ved Mejrup Skole med henblik på 
at lave en indstilling om nuværende og fremtidige trafikforhold og -ønsker.

19.40-20.00
Genopstart af skoletante/onkel ordningen er sat på standby pga. den seneste Covid-19 udvikling. Igangsættes så snart der igen er mulighed for det.

20.00-20.15
9. årgangs tur til Berlin blev aflyst i sidste øjeblik efter kraftig anbefaling fra Undervisningsministeriet. 
Sociale arrangementer og kurser er ligeledes aflyst. Derudover fortsætter skolens normale drift som fx forældremøder, s/h-samtaler mm i videst mulige omfang med de nødvendige forholdsregler.

20.15-20.30
Musikkarrusellen er et tilbud fra Musikskolen under reglerne for åben skole.
Musikkarrusellen er placeret i skoletiden i USU-timerne. Disse timer er også trivselstimer og arbejder med trivselsfremmende tiltag, som deltagerne i Musikkarrusellen ikke er en del af. Punktet er drøftet med henblik på en afvejning af tilbuddets placering i skoletiden. Det undersøges, om der i skoleåret 21/22 kan findes alternativ placering.

20.30-20.40
Der opleves meget støj i Bogfinken (pavillonerne)
Personaleklager over støjen i de nye pavilloner. Fælles Ejendomscenter undersøger, om der kan findes støjdæmpende foranstaltninger. Vi afventer snarest svar derfra, hvorefter forbedringer foretages.

20.40-20.50
Tilbagemelding fra forældremøderne mht. cykelparkering ved tunnelen. Kommunen ejer området. Trafikudvalget undersøger.

20.50-20.55
Revidering af skolens antimobbestrategi
Byggeplaner, udearealer og trafikforhold
Feedback fra forældremøderne
Det nye elevråd