Skolebestyrelsesmøde november 2019

Referat fra den 20. november 2019 kl. 19.00.
Møderække: 15/8 3/9 9/10 20/11 12/12 13/1 25/2 23/3 23/4 27/5 18/6.
Mødeleder:
Afbud: Tonny Højgaard

Referat

19.00-19.15 - O

Frafalder

Orientering om afviklingsplanen for skolens gæld.
Orientering om kommunens 1% besparelse og udmelding fra økonomiudvalget.
Pædagogerne Kristina og Jeanette har søgt andre udfordringer. Stillingsopslag har været slået op og nu påbegyndes ansættelsessamtaler.
48 ansøgere til to pædagogstillinger - samtaler tirsdag d. 26/11 fra kl. 16.00
35 ansøgere til sekretærstillingen - gode kandidater i ansøgningsfeltet.
Orientering om person- og personalesager.
Positive historier:
CEPOS - Mejrup Skole ligger som nr. 1 i Holstebro Kommune og nr. 32 på landsplan.
Det bør markeres i personalegruppen.
Skolefodbold - vores piger har klaret sig helt fantastisk og ligger helt i toppen.
BK beder AM om et indlæg til Lars fra SKB.

19.15-19.30 - B

På sidste møde gennemgik vi følgende principper til efterfølgende godkendelse 20/11 2019:

 1. Undervisningen organisering
 2.  Gæsteundervisere
 3. faglig fordybelse
 4. adgangen til at opfylde undervisningsforpligtelsen ved at deltage i den kommunale musikskole eller eliteidrætsudøvelse
 5. skole-hjem samarbejde
 6. underretning om elevernes udbytte af undervisningen
 7. Skolerejser, hytteture, ekskursioner
 8. hjemmearbejde
 9. omfanget af forældrebetaling
 10. Brødboden
 11. henvendelse fra foreninger

Bilag - de 11 principper

Enkelte rettelser til punkt 8 og 5
Bevægelse fra lektiefri skole til lektiereducerede skole. Frem for nye lektier hjemme, opfordres til træningsopgaver for at  automatisere grundfærdigheder. Rettelser er tilføjet principperne af TP.

Skole/hjemsamarbejdet - ønske fra forældregruppen om, at der udarbejdes årshjul for faste og tilbagevendende begivenheder.
Ellers godkendt.

19.30-20.00 - D

1. Princip for krop og bevægelse

Lærer Bolette Groth Haals deltager i punktet. Hun er i øjeblikket ved at skrive en diplomopgave om krop og bevægelse, og vil gerne følge bestyrelsens arbejde med princippet.

Udsættes til senere SKB-møde.

20.00-20.30 - O

Tvivl om, hvordan principperne skal følges. Bliver tilsyneladende tolket forskelligt af skolens personale.
Fx kostpolitikken.
Spørgsmål til bustransporten
Spørgsmål til cykelafmærkningen. TP orienterer herom.

Ellers gode møder.

20.30-20.45 - O/D

Systemet er nyt og under fortsat udvikling. Der er henvendelser om flere ting, der kan forbedres - meget af det står på Kom bits prioriteringsliste.
Aula er en kommunikationsplatform mellem skole og hjem, men endnu ikke et fuldt udviklet arbejdsværktøj for personalegruppen.

Ønske om fælles procedure vedr. placering af lektier, opslag mm.
Hvem lærer eleverne at bruge Aula?

20.45-20.55 - B

Kostpolitik
Princip for krop og bevægelse - udsættes til et senere møde.

20.50-20.55 - B

Hvad skal der orienteres om fra bestyrelsesmødet?

Aula - hvad er status?
Orientering om cykelsti/cykelafmærkning
Hjemmesiden