Skolebestyrelsesmøde marts 2021

Referat af virtuelt møde torsdag 24/3 2021 kl. 19.00.
Møderække: 20/8 – 23/9 – 27/10 – 23/11 – 14/12 – 26/1 – 25/2 – 24/3 – 19/4 – 18/5 – 16/6
Afbud: Tonni, Rikke.

Referat

19.00-19.05
Referatet godkendt

19.05-19.20
Genåbningen for 0.-4. klasse er gået godt, og vi holder stadig stand mod Corona. Glade børn og voksne. Det normale skema følges i stor udstrækning og kun med få ændringer. Vi har fået 9. årgang på skolen igen i en 50/50 løsning. Det er godt at se, at de tager ansvaret på sig og følger de retningslinjer, der gives. 
Der har været etableret fysik fremmøde for særligt sårbare elever gennem de sidste 14 dage.
5.-8. årgang har været i udeskole én dag om ugen, og det primære fokus har været på den sociale trivsel. Efter påskeferien kommer 5.-8. årgang i skole efter 50/50 modellen.
Der er to gange ugentligt testpersonale på skolen, som såvel personale som 9. årgang har benyttet sig af. Kviktest anvendes kun til børn o/12 år. Med den videre genåbning tilbydes kviktest også til øvrige børn o/12 år på 5.-8. årgang.
I Aula er der lagt anmodning om samtykke til test for elever ml. 12-15 år.

19.20-19.35
Resultatet af licitation. 
Tom Pedersen orienterede om, at licitationen er afsluttet. Den samlede entreprise holder budgettet. Der er tale om lokale håndværkere. Byggeriet påbegyndes i løbet af april. 
Murer – P Amstrup Møller A/S, Holstebro
Tømrer – Aage Kamstrup, Holstebro
Tagdækning – K.B. Tagpapservice, Sørvad
Maler – Søren Henriksen IS, Holstebro
Gulv – Garant Brich Tæpper, Holstebro
VVS – Mogensen VVS-comfort, Holstebro
Ventilation – Bravida Danmark A/S, Holstebro
El – EL-Center Vest, Hjerm

19.35-20.00
Mejrup Skole støtter op om initiativet.

20.00-20.20
Hvad kan der gøres i forhold til ergonomi, når eleverne arbejder med bærbar og telefon både på skolen og i hjemmeundervisningen. Bevægelse - afvekslende arbejdsstillinger - er det noget, lærerne taler med eleverne om?  
Tilbagemeldingen er, at vi øver os i at få tilrettelagt afvekslende undervisning, så der både er bevægelse og skiftende arbejdsformer. Ikke noget, som personalet er uddannet i eller har nok viden om. 
Forslag om, at ergoterapeut- eller fysioterapeutstuderende fra VIA evt. kan lave pilotprojekt om og undervise i, hvordan eleverne kan arbejde ved computerne. Det kunne også være vejledning af personale, både i forhold til deres egne arbejdsstillinger og klæde personalet på i forhold til undervisning af eleverne. Der undersøges, om der kan etableres et sådant samarbejde.

20.20-20.40
Bilag
Indskolings- og SFO leder Maibrit Mølsted Andersen fremlagde ’Mål- og indholdsbeskrivelsen
for SFO’. Skolebestyrelsen har drøftet indholdet og er kommet med relevante tilføjelse til 
beskrivelsen. 
Beskrivelsen kommer til at ligge på skolens hjemmeside.

20.30-20.40

20.40-20.50
Opfølgning ergonomi
Byggeri
Status på genåbning 5.- 8. årgang
Det kommende skoleårs planlægning