Skolebestyrelsesmøde august 2020

Referat - torsdag d. 20. august 2020 kl. 19.00.
Møderække: 20/8 – 23/9 – 27/10 – 23/11 – 14/12 – 26/1 – 25/2 – 24/3 – 19/4 – 18/5 – 16/6.
Afbud: Allan.

Referat

19.00-19.35

 • Konstituering (der vælges en formand af og blandt de forældrevalgte). Den siddende formand styrer valget.
  • Formand: Lars Grønkjær
  • Næstformand: Allan Skindhøj Sørensen
 • Kort introduktion til bestyrelsesarbejdet
 • Fokuspunkter i skoleåret 20-21
  • Budgetår
  • Trafikforholdene og færdselsregler
  • Skoleonkler og -tanter
  • Byggeri
 • Årshjul
  • Udarbejdes i løbet af de kommende bestyrelsesmøder
  • Repræsentation ved forældremøderne
   • 0. årgang (Tonni)
   • 1. årgang 27/8 (Lars og Rikke)
   • 2. årgang 8/9 (Lars)
   • 3. årgang 26/8 (Rikke)
   • 4. årgang 17/9 (Tonni)
   • 5. årgang 15/9 (Laila)
   • 6. årgang 25/8 (Rikke)
   • 7. årgang 8/10 (Lars)
   • 8. årgang 9/9 (Allan) + 10/9 (Else)
   • 9. årgang 7/9 (Ole)

19.35-19.50
Kort orientering om nyansættelser som følge af øget elevtilgang, personaleændringer og ekstra tilførte midler til Løft af Folkeskolen

19.50-20.10
Bilag
Borgerforeningen har kontaktet Skolebestyrelsen mht. samarbejde om trafikken omkring skolen i forbindelse med det nye boligområde.
Mulige løsninger blev drøftet. 
Skolen udarbejder forslag til skolebestyrelsesformanden.

20.10-20.30

Positive

Virtuelle møder kan have sin berettigelse i nogle henseender.
Små klasser gav mere ro og fokus på det enkelte barn.
Kortere skoledage profiterede mange børn positivt af.
De ekstra ressourcer, der var til rådighed på det tidspunkt, bidrog til gode læringsrum.
Udefrikvarter for alle børn - såvel små som store - har givet færre konflikter
Bedre håndhygiejne - mindre sygdom.
Lærer og pædagoger har haft en stejl læringskurve mht. nytænkning og kreativitet.
Flere gnidningsløse afleverings- og hentesituationer. Børnene er blevet meget selvhjulpne.

Negative

Manglende morgensamling. 
Skolens udeområder er nedslidte.
Uens forventninger og kunnen til it-platforme og virtuel undervisning. 
Ønske fra forældre Videoer med præsentation af lærere mm. vil være en stor hjælp for forældrene, når de grundet omstændighederne ikke har mulighed for at møde barnets lærere.
Skolebestyrelsen blev orienteret om seneste tiltag om brug af mundbind i skolebusser for børn over 12 år, skolerejser, gennemførsel af valgfag, forældremøder og forholdsregler i tilfælde af Covid-19 på skolen.

20.30-20.40
Der er høring på kommunens budget 2021 i perioden 31/8 til 7/9
Vi har ingen bestyrelsesmøder i den periode. Hvordan laver vi et høringssvar?
Budgettet rundsendes og der afstemmes efterfølgende via mail eller virtuelt møde.

20.40-20.50
Orientering om byggeplaner og tidshorisont
Trafikforhold
Trafikrepræsentant
Opdatering på Corona
Skoleonkler og -tanter
Ønskede punkter på dagsordenen: Godkendelse af dagsorden og evt.