Skolebestyrelsesmøde maj 2019

Referat fra den 22. maj 2019 kl. 19.00-21.00.
Møderække: 22/8 - 27/9 - 30/10 - 26/11 - 12/12 - 24/1 - 26/2 - 25/3 - 25/4 - 22/5 - 13/6.
Mødeleder:
Afbud: Majbritt, Torsten, Maibritt, Tonny

Referat

19.00-19.15 - Drøftelse

Elevrådet har været til bowling som afslutning.
Tak for indsatsen.

19.15-19.35 - Orientering

 • Status
 • Skoleaftalen er vedtaget
 • Undervisningsmaterialer
 • undervisningsportaler

 

 • Fagfordelingen er på plads.
 • Skemalægningen går i gang i morgen.
 • Den vedtagne skoleaftale giver ikke anledning til ændringer i planlægningen.
  Vi har allerede taget højde for aftalen i vores planlægning.
 • Der er gang i en styregruppe, til at beskrive en proces for nye undervisningsportaler, når kommuneaftalen med Gyldendal udløber til nytår.

19.35-20.00 - Drøftelse

 • Status på tilmelding
 • Program
 • Er der noget vi mangler?

 

 • Der er pt. 53 tilmeldte.
 • Der er gang i opsavning og klargøring til Teenområdet.
 • Overgangsområdet er helt planlagt.
 • Dagen starter med kaffe og rundstykker
 • Tom laver et opslag på intra - "Alle mødes i den indre skolegård. Der er kaffe og rundstykker."
 • Besked til køkkenfolkene om at møde 8.30

20.00-20.05 - Beslutning

Vedtaget

20.05-20.25 - Orientering/beslutning

Der er vedtaget en ny BU politik (bilag)
Den skal behandles i de lokale skolebestyrelser og efterfølgende skal bestyrelserne i juni fremlægge en plan for lokal implementering.

Børne og ungepolitikken skal gøres lokal.
1 juni indkaldes formænd, næstformænd og institutionsledere til en fremlæggelse af de lokale processer.
På Mejrup Skole laver vi et fællesmøde for bestyrelse og personale 3/9 hvor vi arbejder med politikken og igen 12/11.

20.25-20.35 - Orientering

 • Status

Der arbejdes på analyser af demografi og kapacitetsbehov.

20.35-20.45 - Orientering

På baggrund af episoden i 8. kl. er det vigtigt, at skolen altid husker at orienterer bestyrelsen.

På baggrund indhøstede erfaringer, besluttes det at vende tilbage til et reelt orienteringspunkt.

Rikke har været til "cykelmøde"

 • Forældre kan opfordres til at øve cykling med deres børn
 • Skolen kan deltage i "alle børn cykler" til september. Den skal komme fra skolen.
 • Cykelklubben i Mejrup kan ikke hjælpe. De har ingen børneafdeling.

Husk forventningsfolderen til førskoleforældrene 12/6

Holstebro Kommune er tilmeldt projekt "Kend dit land". Der tilføres midler, så 4. klasserne kan komme ud på en mini-lejrskole.

Bestyrelsen kommer på skolen og siger tak til personalet mandag 17/6 i 12 pausen

20.45-20.50

Mødekalenderen
Evaluering af arbejdslørdag
Bestyrelsens fokus punkter i 19-20
Årshjul
Spisning (Tonni, Tonny, Majbritt Breum)

Hvad skal der orienteres om fra bestyrelsesmødet?

 • Projekt "vi cykler til skole"
 • Arbejdslørdag - tak for indsatsen - husk at gå rundt og kigge - brug gerne udenfor skolens åbningstid
 • Børne og unge politikken gøres lokal - Processen

Tom skriver og rundsender til godkendelse.