Inden selve praktikken

Kontakt

De studerende kontakter praktikkoordinator enten via mail eller telefon. Ud fra ønsker om fag og klassetrin vurderer koordinator, om skolen har mulighed for at efterkomme de studerendes ønsker. Tilbagemeldingen fra koordinator vil oftest være inden for en uge.

På Mejrup Skole kan man afvikle praktik på praktikniveau 1, 2 og 3.
I den udstrakte praktik på 1. årgang kan Mejrup Skole dække alle 3 praktikbærende fag på både indskolings- og udskolingsniveau

Formøde

Praktikkoordinator indkalder studerende og de tildelte praktiklærere til et formøde i efteråret (omkring efterårsferien). Mødet handler dels om at få skabt den første kontakt mellem studerende og praktiklærere og dels om at få afklaret krav og forventninger til praktikforløbet.

Praktikkoordinator gennemgår praktikkens kompetencemål for både studerende og praktiklærere.

De praktiske informationer som tavshedspligt, børneattest, sygemelding osv. aftales også på mødet.

Praktiklærerne

De studerende kan forvente, at praktiklærerne har enten linjefag eller lignende kompetencer i deres praktikfag. De studerende kan få tildelt alle deres lektioner med én praktiklærer, men oftest vil der være flere lærere om den/de studerende.

Under praktikforløbet støtter, modellerer og vejleder praktiklæreren de studerende i arbejdet med at opfylde færdighedsmålene på det pågældende praktikniveau.

Praktiklæreren er de studerendes centrale samarbejdspartner på praktikskolen, men der ud over kan de studerende forvente, at særligt den praktikansvarlige, men også det øvrige lærerteam omkring relevante klasser kan spille en aktiv rolle i samarbejdet omkring de studerendes praktikforløb.

Skema

På Mejrup Skole har vi 60-minutters lektioner. De studerende vil få 10-11 lektioner tildelt på skemaet. De studerendes praktikbærende fag har førsteprioritet og dernæst tildeles lektioner ud fra ønsker/muligheder. Mejrup Skole kører med halvårsskemaer, hvor det nye skema træder i kraft fra uge 4.

Hvis der er omlagte uger i praktikperioden, forventes det af de studerende, at de deltager på lige fod med lærerne.

Det kan være nødvendigt at sætte studerende sammen i lektioner, selvom de ikke er ude i praktik sammen. Dette gælder især hvis de "små" fag er praktikbærende.

Forventningsbrev

De studerende udarbejder et forventningsbrev, som sendes til praktikkoordinator i god tid inden praktikperioden. Praktiklærerne får efterfølgende tilsendt forventningsbrevet.