Om os

Mejrup Skole er en tresporet folkeskole med 0. til 9. årgang og cirka 730 elever samt SFO.

Antimobbestrategi

En antimobbestrategi handler først og fremmest om at forebygge mobning – at tilrettelægge en hverdag for alle børn, så mobning slet ikke forekommer.

Antimobbestrategi

Principper

Principperne er udarbejdet af skolens bestyrelse.

Vores principper

Ringetider

Her kan du se, hvornår der ringes ud og ind til skolens lektioner og frikvarterer i løbet af dagen.

Vores ringetider

Skoleudviklingssamtaler

Vores seneste skoleudviklingssamtale fandt sted den 5. januar 2023, og arbejdet med vores fokuspunkter sker i skoleåret 2023/2024.

Vores fokuspunkter

Skole-hjem-samarbejde

Klasseforældremøder, skole-hjem-samtaler og adresseændringer.

Om skole-hjem-samarbejdet

Buskøreplaner

Se planer for buskørsel på Aula

PALS

Tryk