Skolebestyrelsesmøde september 2022

Referat fra den 29. september 2022.
Møderække: 31/8 - 29/9 - 25/10 - 21/11 - 14/12 - 19/1 - 21/2 - 27/3 - 26/4 - 22/5 - 15/6.
Afbud: Lars R, Laila, Anders, Henrik

Referat

19.00-19.30

Temaer til drøftelse
Hvem deltager?

Sidste år var der mange input/ønsker fra forældrerådene – sådan lidt ”skyd fra hoften”.
Mulige emner:

  • Hvordan kan forældrene bidrage til trivselsarbejdet og fællesskabet på skolen
    • Gruppedrøftelser på tværs af årgange
  • Hvad skal bestyrelsen have fokus på?

Lars H. sender en mail rundt til forældrene i bestyrelsen for at planlægge en dagsorden til dialogmødet.

Punktet sættes på bestyrelsesmødet 25/10

19.30-20.00

I uge 42-44 rejses betonelementer til vægge. Det kræver afspærring af en del af skolen.
L1, L2, L3, lærerforberedelsen, samt personalerummet og pæd. Værksted skal rømmes. Der er lavet en plan for genhusning.
Der sendes en besked ud på AULA.

Opmærkning af striber på Mejrup Kirkevej har ikke prioritering i Vej og Park lige nu.

20.00-20.15

Der skal i løbet af skoleåret gennemføres en undervisningsmiljøvurdering på alle skoler i Holstebro Kommune. Dette skal bestyrelsen og elevrådet involveres i på en eller anden måde. Vi skal snakke om hvordan.

Orientering.
Bestyrelsen involveres i handleplaner og prioriteringer.

Intet
Overvejelser i forhold til at få udarbejdet en masterplan for udeområderne.

  • Dialogmøde med klasseforældrerådene 16/11 – afsæt god tid til punktet
  • Tilbagemelding fra forældremøderne
  • Skoletanter og onkler
  • Ekstern repræsentant til bestyrelsen

Afbud næste gang: Anna Sofie