Skolebestyrelsesmøde november 2020

Referat af mandag 23/11 2020 kl. 19.00 - Virtuelt.
Møderække: 20/8 – 23/9 – 27/10 – 23/11 – 14/12 – 26/1 – 25/2 – 24/3 – 19/4 – 18/5 – 16/6.

Referat

19.00-19.05

19.05-19.20
Afbud fra elevrådet.

19.20-19.40
Meget hektisk uge 47 på Mejrup Skole med Corona og hjemsendelser pga. flere smittetilfælde blandt elever og et par lærere. Der har været etableret virtuel undervisning for de hjemsendte klasser. Flere klasser er så småt på vej tilbage på skolen til normal undervisning, og vi forventer flere tilbage i løbet af uge 48.

19.40-19.55
Orientering om byggeplaner og status på det videre forløb.

19.55-20.10
https://www.tekniq.dk/~/media/A5766E9575944EEEAE49C9502E642DA1.ashx
Der gøres opmærksom på anbefalinger i rapporten og forslag til forbedringer af indeklima. Et godt indeklima kan være med til at forbedre eleverne indlæring og medarbejdernes trivsel. 
Punktet ønskes drøftet, både i forhold til de eksisterende bygninger og i forbindelse med det nye byggeri. Tom Pedersen redegør for skolens nuværende indeklima, såvel det velfungerende miljø som ønsker til forbedringer samt økonomi.

20.10-20.20
Borgerforeningen vil gerne i samarbejde med Mejrup Skole. 
Der er tanker om enten nogle udendørs bordtennisborde eller nogle pannabaner. 
Elevrådene inddrages for ønsker og idéer. Hurtig tilbagemelding til Borgerforeningen.

20.20-20.35
Digital læseplan eksisterer i en vis udstrækning allerede via skolens fagteam. 
Drøftelse af overordnede punkter for, hvad der kan forventes indlært på hvilke klassetrin. Formegentlig nyt fag eller fagindhold fra sommeren ’21 ’Teknologiforståelse’ - som 
indeholder både dannelsesaspektet med digital myndighed og teknologisk handleevne.

20.35-20.45
Mejrup Skole har tidligere haft en Facebookside, som blev nedlagt grundet GDPR- lovgivningen. Situationsbilleder må gerne fremgå på en sådan side, men portrætbilleder skal tagges. Der kan være en gråzone mellem situations- og portrætbilleder. Heri ligger en 
kæmpe opgave. Skolebestyrelsen konkluderer, at behovet for Facebook ikke er til stede.

20.45-20.55
Skolens grønne areal på bakken. Hvad og hvordan kan det gøres mere attraktivt?

20.55-21.00
Orientering om Corona, byggeri og samarbejde med Borgerforeningen