Skolebestyrelsesmøde januar 2019

Referat fra den 24. januar 2019 klokken 18.00.
Møderække: 22/8 – 27/9 – 30/10 – 26/11 – 12/12 – 24/1 – 26/2 – 25/3 – 30/4 – 23/5 – 13/6.
Mødeleder:
Afbud: Torsten Green, Ole Nielsen

Referat

18.00-18.15 - Beslutning

Bilag vedlagt
Godkendes med rettelser.

18.15-18.30 - Orientering

Legepladsudvalget har været til møde med visionsgruppen.
Mandag 28/1 17-19 er der møde i Hallen med byens håndværkere, hvor vi præsenterer 4
delprojekter:

  • Overgang fra skolegården til boldbanen
  • Teen-område ved Uglen
  • Amfiteater / trin fra boldbanen til det høje græsareal.
  • Vedligeholdelse af den eksisterende legeplads.

Tanken er, at projekterne realiseres på en arbejdslørdag 25/5 med deltagelse af div.
Håndværkere og forældre.
Skolen udarbejder en nogenlunde detaljeret plan over vedligeholdelses-projektet.

18.30-18.50 - Drøftelse/beslutning

Budgettet blev godkendt.

18.50-19.00 - Orientering

Der blev spurgt ind til erhvervspraktik på skolen.
Der er pt ikke systematisk erhvervspraktik på skolen.

Der er en sygemelding på Steffen Hvidbjerg

CEPOS har rangeret Mejrup Skole som den 43. bedste Folkeskole i Danmark.

19.00-19.10

Skole-hjem samtaler
Skole-onkler???
Kommunikation mellem skole og hjem
Udearealer
Scooterparkering