Skolebestyrelsesmøde februar 2019

Referat fra den 26. februar 2019 klokken 19.00-21-00.
Møderække: 22/8 - 27/9 - 30/10 - 26/11 - 12/12 - 24/1 - 26/2 - 25/3 - 30/4 - 23/5 - 13/6.
Mødeleder: Lars G
Afbud: Ole

Referat

19.00-19.15 - Drøftelse

Er i gang med at planlægge Elevrådet idrætsdag

19.15-19.30 - Drøftelse

Scooterne bliver ikke forfordelt i forhold til cyklerne mht overdækning.
Der afmærkes et område i cykelparkeringen, der tildeles scootere.

19.30-19.40 - Beslutning

Se bilag, som blev godkendt.

Der gives mulighed for paragraf 16b i Mellemtrinnet og Overbygningen.

Der gives udtryk for, at det er et ønske at bibeholde en 2-lærerordning i Indskolingen.

19.40-20.00 - Drøftelse

Hvordan sikrer vi den bedste oplevelse for al le, med tilstrækkelig tid til samtalen?

Emnet blev drøftet og personalet tager det med ud i afdelingerne, hvor der diskuteres videre.

20.00-20.20 - Drøftelse

Udarbejdelse af principper

Punktet udskydes til AULA er implementeret.

Opfølgning på legepladsmøde

20.20-20.35 - Orientering

Udvalget har haft møde med en legepladskonsulent fra Kaj Beck.
Der arbejdes videre med et teenområde ud for Overbygningen og en ændret overgang mellem
sportspladserne og asfalteret skolegård.
Der er aftalt 2 arbejdsdage.

Pedellerne har allerede lavet en del såsom rep af svævebanen, gyngerne mm.

20.35-20.45 - Orientering

Spørgsmål til deaktivering af skolens Facebookside (meldes ud senere i info fra Kontoret).

Der arbejdes i Overbygningen på at få indført praktik i enten 8. eller 9. klassetrin

Den 7. marts er der "prikkedag" i Kommunen, hvis der er overkapacitet iblandt lærerne. MEDudvalget har nedskrevet kriterier i forhold til valget af den medarbejder, der skal enten afskediges eller forflyttes. Lærerne er informeret omkring processen.

20.45-20.55

Legeplads/arbejdsdag
Skoleonkler