Skolebestyrelsesmøde april 2023

Referat fra den 26. april 2023.
Møderække: 31/8 - 29/9 - 25/10 - 21/11 - 14/12 - 19/1 - 21/2 - 27/3 - 26/4 - 22/5 - 15/6
Afbud: Svend

Referat

19.00-19.20

Vi gik en tur rundt i det nye byggeri

Herunder tanker om det fremtidige bestyrelsesarbejde
19.20-19.50

Det bliver den 27. maj. Det bliver et heldagsarrangement. Lars og Lars planlægger og inviterer.

19.50-20.20

Der er sendt et brev vedr. afviklingsplanen. Der er kommet svar, hvori de skriver, at planen er afstemt med skolen. Der bliver sendt et svar tilbage, hvor der igen bliver gjort opmærksom på, at planen er skrøbelig.

20.20-20.40

Klasselærerne på kommende 8. årgang præsenterer mentorordningen på forældremødet. I indskolingen går det rigtig godt med de tre skoletanter. Claus Flæng kontakter Maibrit for at høre om ordningen. Anna Sofie sætter noget i Nyx igen.

20.40-20.50

De sorte rør må ikke bruges til husene. Borgerforeningen kontaktes i forhold til, hvad vi gør med dem. 
To af de nye huse skal flyttes. Toni får styr på det. 
Referatet fra skolebestyrelsesmødet skal være tilgængeligt på skolens hjemmeside. 
Vi skal have en oprydningsplan for udeområderne. 
Forslag om arbejdsdage for forældre, hvor udeområderne bliver ordnet.

20.50-21.00

Oprydningsplan for udeområderne
Næste møde rykkes til den 30.5.23