Skolebestyrelsesmøde oktober 2022

Referat fra den 25. oktober 2022.
Møderække: 31/8 - 29/9 - 25/10 - 21/11 - 14/12 - 19/1 - 21/2 - 27/3 - 26/4 - 22/5 - 15/6.
Afbud: Anna Sofie, Lars R, MMA

Referat

19.00-19.10

Intet.

19.10-19.30

Punktet genoptages fra bestyrelsesmødet 29/9

Mødet er fra kl. 19 til 21
Kort velkomst
Ønske om kort oplæg fra en konsulent (gerne en ekstern) ca. 30 min.
Derefter gruppearbejde

  • Skolen generelt
  • Trivsel blandt eleverne
  • Forældrenes rolle i forhold til skolen

Forældrene opdeles i tre grupper – indskoling, mellemtrin, udskoling
Arbejdsspørgsmålene er: 

  • to gode ting ved skolen
  • to ting skolen skal arbejde mere med

Til sidst præsentation i plenum

19.30-19.45

Holstebro Kommune benytter programmet FirstAgenda til at lave dagsordner til kommunalbestyrelsen, fagudvalg, ledermøder og meget andet. Det kan også benyttes til skolebestyrelser.
Programmet er fuldt digitaliseret og referater automatisk lægges på skolens hjemmeside.

Orientering v. TP.

19.45-20.00

Udskydes til næste møde.

20.00-20.15

Skal ordningen genoptages?
Hvem gør hvad?

Vi vil gerne genoptage ordningen. 
Erfaringerne fra sidste gang er ganske positive. 
Der skal indhentes børneattester på alle.
Vi skal have fundet en, der kan koordinere tanterne og onklerne – Hvem?
Vi kan evt. kontakte Ole Nielsen i forhold til kontakter.
Vi tager punktet op på næste møde.

20.15-20.30

Vi spørger en fra børnehaven – Henrik snakker med Søs.

20.30-20.45

De flyttes, når der har været et par uger med tørvejr.
TP laver en tegning med placering.

20.45-20.50

Punktet udsættes til næste møde.

Personalemødet er flyttet fra 1/11 til 8/11 kl. 17-19 pga. valget til Folketinget.

Overvejelse omkring et fællesmøde med bestyrelserne fra Borbjerg og Skave fx i jan./feb., hvor man kunne snakke om overgangen til Mejrup Skole.

Afbud fra Laila til mødet den 21/11 
Bestyrelsens årshjul og struktur for dagsordener.
Skoletanter og onkler.
Status på socialt bestyrelsesarrangement.