Skolebestyrelsesmøde november 2022

Referat fra den 21. november 2022.
Møderække: 31/8 - 29/9 - 25/10 - 21/11 - 14/12 - 19/1 - 21/2 - 27/3 - 26/4 - 22/5 - 15/6.
Afbud: Laila, Tonni og Henrik. 

Referat

19.00-19.05

De skolebestyrelsesmedlemmer, som deltog, synes, at det var interessant at deltage.

19.05-19.15

Positivt møde med god opbakning. Der var dialoglyst, og der blev noteret gode input, som    kan bruges fremover. Bl.a. en snak om, hvor vigtigt der er, at der bliver dannet relationer forældrene imellem allerede i de små klasser. Der høstes langt op i udskolingen.

19.15-19.30

Skal ordningen genoptages? Hvem gør hvad?
Noter fra sidste møde:

  • Vi vil gerne genoptage ordningen.
    Erfaringerne fra sidste gang er ganske positive. 
  • Der skal indhentes børneattester på alle.
  • Vi skal have fundet en, der kan koordinere tanterne og onklerne – Hvem?
  • Vi kan evt. kontakte Ole Nielsen i forhold til kontakter.

Indskolingen/mellemtrinnet er interesseret. 22 personer kan dække det.
Bestyrelsen håber på venteliste 😊 
Målet er, at vi kan finde nogen, som kan starte ca. 1. marts. Vi annoncerer i Nyx og ellers mund til mund. 
Kontakt til Svend Ørgaard - som mentor i overbygningen. Lars R tager kontakt.
Anne Sofie er tovholder på onkel/tante - ordningen.

19.30-19.40

Note fra sidste møde: Vi spørger en fra børnehaven – Henrik snakker med Søs.
Det ville være relevant med en fra erhvervs- eller foreningslivet.

19.40-20.00

Bestyrelsen kan spørge ind til skolens principperne. Bestyrelsen har tilsynspligt i forhold til principper.
Bestyrelsen skal godkende timefordelingsplanen og skemaerne.
§7, stk. 4, som handler om, at et emne kan tages op, hvis alle er enige om det, skal fjernes fra forretningsordenen. 
Elevrådsrepræsentanter skal inviteres til bestyrelsesmøderne - de kan fravælge at deltage.
Birthe tager den med elevrødderne.

20.00-20.10

Note fra sidste møde: Fx i jan./feb., hvor man kunne snakke om overgangen til Mejrup Skole.
Lars R. kontakter bestyrelserne.

20.10-20.30

Ledelsen laver et forslag til, hvordan badesituationen kan ændres til et godt og hyggeligt tilbud.

20.30-20.45

Bruttoliste laves digitalt.
First agenda - på trapperne.
Teams er en mulighed for samarbejde. TP undersøger, hvad der er smartest.

20.45-20.50

Lars R. indkalder.

20.50-21.00

Samtaler onsdag

Husk mødet i december starter kl. 18.00. TP bestiller mad.