Skolebestyrelsesmøde oktober 2019

Referat fra den 9. oktober 2019 kl. 19.00.
Møderække: 15/8 3/9 9/10 12/11 12/12 13/1 25/2 23/3 23/4 27/5 18/6.
Mødeleder:
Afbud: Majbritt Breum

Referat

19.00-19.15 - O

Aia (formand) og Nikolaj (næstformand) fra det store elevråd.
Præsentation af de ting, der er godt ved Mejrup Skole herunder lokaler, lærere, ud af huset dage m.fl.
Forskellen mellem at gå på mellemtrinnet og overbygninger er bl. a. elevernes oplevelse af at skulle tage det faglige seriøst, inde frikvarterer ER ønsker til arrangementer, tavletusser, pauser mellem timerne i forhold til deres koncentration, flere brainbreaks.
De havde lavet en fin præsentation med plancher over fordele ved Mejrup Skole, Overbygningen og ER ønskede tiltag for skoleåret 19/20.
Aia og Nikolaj var meget opmærksom på, at mange af de gode ting i overbygningen også har rod i, at de er blevet ældre.

Stor ros til ER for den gode forberedelse.
BK: Det er svært at få elever fra 9. årgang til at deltage og tage en tjans - forslag om, at ER deltager i færre SKB-møder hen over året.

19.15-20.45 - B

 1. Undervisningen organisering
 2. faglig fordybelse
 3. adgangen til at opfylde undervisningsforpligtelsen ved at deltage i den kommunale musikskole eller eliteidrætsudøvelse
 4. skole-hjem samarbejde
 5. underretning om elevernes udbytte af undervisningen
 6. Skolerejser, hytteture, ekskursioner
 7. hjemmearbejde
 8. omfanget af forældrebetaling
 9. Brødboden
 10. henvendelse fra foreninger
 11. Antimobbestrategi
 12. Kostpolitik
 13. Sponsoraktiviteter

Bilag udleveret på mødet 15/8

Ad 1: Rettelser foretaget på skoledagens længde, morgenbånd, den understøttende undervisning, udbud af valgfag.
Der efterspørges principper for LST-redskaber og støtte, der kan tilføjes i principper for undervisningens organisering.

Oplæg til formulering af princip for 'Den åbne skole' - inspiration fra Skole & Forældre. Sendt TP.

Princip for 'Gæsteundervisere' - placeres under 'Den åbne skole'- og skal respektere et non-kommercielt formål, må ikke pådutte eller overbevise.

Øvrige principper revideres ved næste bestyrelsesmøde.

20.45-20.50 - B

Bestyrelsesmødet er flyttet til d. 20/11

Orientering fra forældremøderne
Principper - revideres/godkendelse
Kostpolitik
Sponsoraktiviteter
Aula, herunderfunktionaliteten

20.50-20.55 - B

Hvad skal der orienteres om fra bestyrelsesmødet?

Hvad skal forældrerådene tale med os om?