Skolebestyrelsesmøde februar 2021

Referat af virtuelt torsdag 25/2 2020 kl. 19.00.
Møderække: 20/8 – 23/9 – 27/10 – 23/11 – 14/12 – 26/1 – 25/2 – 24/3 – 19/4 – 18/5 – 16/6.
Afbud: Laila, Rikke og Else.

Referat

19.00-19.05
Ingen bemærkninger, godkendt.

19.05-19.25
Glade børn, der nærmest var lykkelige for at se hinanden, deres pædagoger og lærere igen. Forbavsende let faldt ind i deres kendte dagligdag med alle de forandringer, der er nødt til at være lige nu. Enkelte skal lige vænne sig til at være i de faste rammer igen.
De voksne synes også, det er dejligt at have børnene tilbage igen. Der har også været bekymring blandt personalet mht. smitterisiko, og det har været en overvindelse, men det går fint nu. Meget stor ros til hele personalet for at få børnene godt i gang. Der har endnu engang været knoklet på for at få skabt løsninger og tryghed både i skoletiden og frittertiden for såvel børn som voksne. Dog mærkes der også her Coronatræthed efter et år med skiftende retningslinjer og justeringer. 
Der foretages to ugentlige test af personale på skolen. Det er frivilligt om dette ønskes, men rigtig mange tager imod det.
I uge 9 starter 9.klasserne op igen med henholdsvis en uge med fysisk undervisning på skolen og en uge med virtuel undervisning hjemme. Kommunen arbejder på at få sat et testsystem op. Når der foreligger yderligere, meldes dette ud.

19.25-19.40
Byggeriets etape 1 forventes påbegyndt omkring 5/4. Der etableres de nødvendige foranstaltninger mht. indhegning. Nedrivning af sognegården er under planlægning i kommunen. Øvrig orientering om byggeriets planlægning, økonomi og vejføringsprojekt ved skolen.   
Etape 3 skal i licitation, hvilket påbegyndes i løbet af foråret ’21.

19.40-20.00
Timefordelingsplanen er præsenteret for bestyrelsen
Budget for 2021 blev gennemgået. Skolen følger planen for afvikling af gælden. 
Arbejdstidsaftale A20 mellem DLF og KL. Skolen er påbegyndt arbejdet med aftaletekstens punkter.

20.05-20.10
Skolebestyrelsesformand Lars Grønkjær orienterede om, at der i samarbejde med Borgerforeningen etableres tre stk. udendørs bordtennisbaner, som sættes på skolens grund. Bordene skal placeres, så der er adgang for byens borgere udenfor normal skoletid.

20.10-20.15
Byggeri
Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO’en
Status på genåbning for 9.klasse. 
Evt. fagligt og socialt efterslæb
Digital adfærd