Skolebestyrelsesmøde januar 2023

Referat fra den 19. januar 2023.
Møderække: 31/8 - 29/9 - 25/10 - 21/11 - 14/12 - 19/1 - 21/2 - 27/3 - 26/4 - 22/5 - 15/6.
Afbud: Lars R., Tonni, Kasper og Anders

Referat

19.00-19.20

Oplæg ved Anna Sofie
Tilsagn fra Margit og Gudrun til at være tante igen. Tidligere tante Kirsten har lavet et skriv
om, hvordan det er at være tante/onkel.
Der er senioridræt hver mandag — der kunne man dele flyer ud.
Margit og Gudrun vil gerne deltage i et opstartsmøde, som skal afholdes den 21.2.23 kl.
18.00. Der skal reklameres i Nyx.
Anna Sofie er tovholder, og Maibritt deltager i opstartsmødet.

19.20-19.40

Skal skolen have en Facebook-profil?
Det vil vi gerne. Vi undersøger rammer, hvad gør andre, retningslinjer osv.

19.40-20.10

Mange elever medbringer mobiltelefoner og/eller smart watches.
Egentlig skal mobiltelefoner opbevares i et skab, men en del elever afleverer enten ikke
telefonen i skabet eller afleverer en gammel telefon. Hvis telefonen er aflevere i skabet, kan
der stadig være kontakt via smartwatch.
Der ønskes en indledende drøftelse af skolens håndtering af de digitale devices:

  • Hvordan påvirkes undervisningen og skoledagen?
  • Hvilke regler vil vi have?
  • Hvordan kan vi gennemføre det?
  • Osv.

Punket diskuteret med mange gode synspunkter.

20.10-2020

Hvor ofte kan man bede forældrene om penge til fx "Bag for en sag", bolde til klassen osv.? Tom sender ikke de mails videre, som skolen får, hvis det handler om at støtte en bestemt sag. Hvis der i skolen eller fritteren skal bages kage til et formål, bruges penge til bolde eller lign., så skal det gå gennem forældrene.

20.20-20.45

Bilag
Bilagene gennemgået og diskuteret.
Vi fortsætter med den eksisterende timefordelingsplan.

20.45-20.55

Loven om klassekvotienter er ikke vedtaget. Pt. planlægger vi med 28 elever pr. klasse.

20.55-21.00

Skoleonkler/tanter/Svend
Opsamling på mødet med forældrerødderne