Skolebestyrelsesmøde november 2021

Skolebestyrelsesmøde  torsdag 22/11 2021 kl. 19.00.
Møderække: 25/8 – 23/9 – 26/10 – 22/11 – 15/12 – 20/1 – 22/2 – 28/3 – 27/4 – 19/5 – 14/6.
Afbud: Rikke S., Ole, Else, Tonni, Maibrit.

Referat

19.00-19.15
Elevrådsformand Peter (9.d) fra det store elevråd med for første gang.
Ønske om ny vandautomat i overbygningen, når byggeriet står færdigt. 
Spændende besøg på UCH, hvor det store og lille elevråd var ude at vælge blandt nogle gode skoleprojekter, der skal videreudvikles. Tre undervisningslokaler, tre junglehytter og tre bænkesæt laves til Mejrup Skole. Tak til Borgerforeningen, som gør det muligt. 
Scooterparkering i skolegården er etableret.
Julekonkurrencer er under udarbejdelse og skal løbe af stablen i december.

19.15-19.30
Tom Pedersen orienterede om status på byggeriet. 
Byggeriet i etape 2 er et par uger forsinket grundet tørretid.
Flytning og genhusning sker efterhånden som de igangværende bygninger står færdig.

19.30-19.45
Kegler og minestrimmel opsat ved Mejrup Kirkevej for at gøre opmærksom på adskillelse cykelsti/kørebane. Efterfølgende opfølgning v/skolebestyrelsesmedlem - det ser ud til at have virket efter hensigten.
Dialog med Vej og Park vedrørende løsninger ved skole og tunnel.
Øget benyttelse af ’kyssebane’ ved Nørrebjergvej begynder at kunne mærkes. Det letter presset på Mejrup Kirkevej til gavn for cyklister og gående.

19.45-20.00
Godt fremmøde og god dialog. Referat kommer i Aula.

20.00-20.15
Se punkt 231

20.15-20.30

20.30.20.40
Vi har brug for at få formuleret et sæt ordensregler for Mejrup Skole.
Forslag om at lave en samlet proces med hele personalegruppen og skolebestyrelsen. Datosættes i starten af det nye skoleår.

20.40-20.50
Vi ønsker, at driften af brødboden overtages af 6. klasserne, og at overskuddet indgår som et tilskud til skolerejsen på 7. årg.
Bestyrelsen har drøftet principperne og ændringer er formuleret. Udsendes til bestyrelsen for godkendelse.

20.50-20.55
Allan orienterede om, at Villum-Fonden har bevilliget penge til et projekt om moderne teknologier (Makerspace) for de otte deltagende skoler, hvoraf Mejrup Skole er én af dem. 
Projektet starter op i løbet af 2022.
Opdatering af hjemmesiden mht. korrekte skolebestyrelsesmedlemmer.

20.55-21.00
Rundtur i etape 1 - overbygning
Valg til skolebestyrelsen 2022 og synliggørelse af SKB og dens arbejde