Skolebestyrelsesmøde juni 2020

Referat af torsdag d. 18. juni 2020 NB: kl. 18.00.
Møderække: 15/8, 3/9, 9/10, 20/11, 12/12, 13/1, 25/2, 23/3, 23/4, 27/5, 18/6.
Afbud: Ole, Maibrit

Referat

18.00-18.15
Rapporten blev gennemgået.

18.15-18.30
Kort orientering. 
Barselsvikariater og elevtilgang har udløst flere nyansættelser til det kommende skoleår. 
Der har været og er fortsat en stor ansøgerskare til de ledige stillinger.

18.30-18.45
Kort budgetorientering herunder de økonomiske konsekvenser af Corona-beredskabet. 
Orientering om aftale på lærerområdet, som kan udløse ekstra lærerressourcer.

18.30-18.45
Forslag:

 • Torsdag 20/8
 • Onsdag 23/9
 • Tirsdag 27/10
 • Mandag 23/11
 • Mandag 14/12 kl. 18.00 (kort dagsorden – julefrokost)
 • Tirsdag 26/1
 • Onsdag 24/2
 • Torsdag 25/3
 • Mandag 19/4
 • Tirsdag 18/5
 • Onsdag 16/6 kl. 18.00 (kort dagsorden - spisning)

Møderække vedtaget.

18.45-18.55
Introduktion til nye medlemmer i SKB (fx Skole og Samfund)
Årshjul - hvad skal der arbejdes med i skolebestyrelsen
Erfaringer fra skolenedlukningen
Beredskab i tilfælde af lignende situation

Skolebestyrelsesvalget er gennemført.
Årsberetningen er under udarbejdelse.

Tak for indsatsen til afgående bestyrelsesmedlemmer. Der er lidt mad og drikke efter mødet.