Skolebestyrelsesmøde juni 2018

Referat fra den 20. juni 2018
NB: 18.00-22.00
Møderække: 23/4 - 15/5 - 20/6
Mødeleder: Ole Nielsen
Afbud: Anne Louise

Referat

19.00-19.15 - Beslutning

Der foreslås følgende datoer for skoleåret 18-19:

Onsdag 22/8
Torsdag 27/9
Tirsdag 30/10
Mandag 26/11
Onsdag 12/12 (kl. 18 - julefrokost)
Torsdag 24/1
Tirsdag 26/2
Mandag 25/3
Tirsdag 30/4
Torsdag 23/5
Torsdag 13/6 (kl. 18-spisning)

Der er desuden fællesmøde mellem skolebestyrelsen og personalet:

Tirsdag 4/9 kl. 17-19
Tirsdag 6/11 kl. 17-19

Vedtaget

19.15-19.25 - Drøftelse

Vi har to stillinger i opslag med ansøgningsfrist man 25/6 og samtaler onsdag 27/6.

Der ønskes navne til ansættelsesudvalg

Fra skolebestyrelsen deltager Lene Elkjær og Majbritt Breum

19.25-19.35 - Orientering

Vi er endnu ikke helt på plads med den endelige fagfordeling og dermed heller ikke
skemaerne.

19.35-19.50 - Beslutning

Den afgående formand leder konstitueringen af den nye bestyrelse.
Der skal vælges en formand og en næstformand

Lars Grønkjær takkede de afgående medlemmer for indsatsen.

Lars Grønkjær blev valgt til formand
Tonny Højgaard blev valgt til næstformand.

19.50-20.10 - Drøftelse

Der er kommet en forældrehenvendelse med bekymring over lærerflugt fra skolen

Punktet blev drøftet
Henvendelserne går på forskellige temaer, som blev italesat og gennemgået.

Der sendes et skriv ud til forældrene på Intra fra ledelsen.

20.10-20.25 - Drøftelse

Formandens beretning har været rundsendt til bestyrelsesmedlemmerne.
Forslaget blev godkendt.

20.25-20.35 - Orientering

Formanden:

  • Kontakt med lokal politiker vedr bygningsmassen
  • Puder til Svanen

Ledelsen:

  • Vi ser Danmarks kamp mod Australien
  • Forældreskriv ud vedr. SFH'en

Medarbejderne:

  • Tæt på at afslutte Førskolen, som er forløbet rigtig godt

Andre:

  • Orientering vedr. SB'ernes fælles netværk "Skolebestyrelsesnetværket for Holstebro Kommune".
  • www.åbenskoleholstebro.dk er sat i søen