Førskole

Førskolen er en forlængelse af børnehaven og skal medvirke til at styrke børnene i forhold til at starte i 0. klasse.

Velkommen i førskole

Vi viderefører børnehavens arbejde, men med den forskel at børnene nu befinder sig i et skolemiljø. Vi har, som i børnehaven, rutiner som skaber stabilitet, genkendelighed og tryghed. Vores fokus i førskolen er samvær og indøvelse af alderssvarende kompetencer. 
Vi arbejder med følgende kompetencer i førskoleperioden at:

  • børnene lærer personalet at kende, samt føler tryghed i skolens fysiske rammer inde og ude
  • børnene øver sig på at indgå og fungere i et nyt fællesskab
  • børnene får kendskab til PALS
  • børnene får en begyndende forståelse for bogstaver og tal
  • læringen sker med fokus på en legende tilgang
  • legen udgør et centralt element i de pædagogiske aktiviteter

Børnene starter i førskolegrupper og bliver først i juni måned fordelt i de kommende 0. klasser. Når klasserne er dannet, får børnene mulighed for at møde deres kommende klasselærer og besøge 0. klasse nogle gange, inden de starter i skole til august.

De primære voksne i førskolen følger børnene i 0. klasse og bliver børnenes kontaktpædagog.
Vi glæder os rigtig meget til samarbejdet med både børn og voksne.

Praktiske oplysninger

Førskolens tlf. nr.: 9611 5822 (kl. 7.00-12.00)
SFO'ens tlf. nr.: 9611 5821

Husk at melde jeres barn til en SFO plads på Pladsanvisningen inden uge 27, så barnet har en plads pr. 1. august. Der er mulighed for at vælge eftermiddagsplads eller heldagsplads.

Vi åbner kl. 6.30 i Mejsen (indskolingshuset) for de børn, der har behov for morgenpasning. Børnene må gerne medbringe morgenmad.
Kl. 07:30 går førskolebørnene i førskolelokalerne.
Førskoledagen starter kl. 08:30, hvor vi gerne vil, at børnene er mødt.
Vi vil gerne have besked i Tabulex, hvis barnet er syg eller holder en fridag.

Kl. 08:30 – 09:00 Samling og formiddagsfrugt
Kl. 09:00 - 10:05 Planlagt aktivitet (se ugeplaner på forældreintra)
Kl. 10:05 – 11:15 fri leg inde og ude
Kl. 11:15 – 12:00 Oprydning og madpakker
Kl. 12:00-14:00 Lege ude på legepladsen (mandag og onsdag kl. 13)
Kl. 14:30 – 15:00 Eftermiddagsmad

Hvert barn får en knage til overtøj, hyldeplads til fodtøj og en klodskasse til skiftetøj.

Vi vil gerne, at barnets mad dels i tre separate madpakker til formiddag, frokost og eftermiddag. Husk navn på alle madpakker og drikkedunk. Der er køleskab til madpakkerne.
Børnene tilbydes vand, ellers er der mulighed for at købe skolemælk.
Vi spiser madpakker ca. kl. 11:30.

Vi er i Mejsen eller SFO køkkenet (indskolingshusene) sidst på dagen. Vi lukker kl. 17 mandag – torsdag og kl. 16 om fredagen.

SFO'en åbner klokken 13 mandage og onsdage og klokken 14 tirsdage, torsdage og fredage.
Førskolebørnene deltager om eftermiddagen i SFO'ens aktiviteter. Ugeplaner bliver sendt ud i Aula.