Velkommen

 


Velkommen til Mejrup Skoles førskole.  
Førskolen er en forlængelse af børnehaven og skal medvirke til at styrke børnene i forhold til at starte i 0. klasse.


 Vi viderefører børnehavens arbejde, men med den forskel at børnene nu befinder sig i et skolemiljø. Vi har, som i børnehaven, rutiner som skaber stabilitet, genkendelighed og tryghed. Vores fokus i førskolen er samvær og indøvelse af alderssvarende kompetencer. 
Vi arbejder med følgende kompetencer i førskoleperioden:
• At børnene lærer personalet at kende, samt føler tryghed i skolens fysiske rammer inde og ude
• At børnene øver sig på at indgå og fungere i et nyt fællesskab
• At børnene får kendskab til PALS
• At børnene får en begyndende forståelse for bogstaver og tal
• At læringen sker med fokus på en legende tilgang
• At legen udgør et centralt element i de pædagogiske aktiviteter


Børnene starter i førskolegrupper og bliver først i juni måned fordelt i de kommende 0. klasser. Når klasserne er dannet, får børnene mulighed for at møde deres kommende klasselærer og besøge 0. klasse nogle gange, inden de starter i skole til august.


De primære voksne i førskolen følger børnene i 0. klasse og bliver børnenes kontaktpædagog.
Vi glæder os rigtig meget til samarbejdet med både børn og voksne.