Skolebestyrelsesmøde december 2021

Virtuelt skolebestyrelsesmøde onsdag 15/12 2021 kl. 18.00.
Møderække: 25/8 – 23/9 – 26/10 – 22/11 – 15/12 – 20/1 – 22/2 – 28/3 – 27/4 – 19/5 – 14/6.

Referat

18.00-18.25
21/12-21 er der mangel gennemgang på byggeriet i etape 1. Evt. udbedringer skal herefter 
foretages. Det betyder, at ibrugtagning sandsynligvis bliver 1. februar. 
Nye møbler modtages i januar. Herefter trykprøver o.lign.
Der er lavet flytteplan for indflytning, således der gøres plads til renovation af de 
lokaler/områder, der står som det næste på planen. 
Tidsplanen på etape 2 (de nye musikbygninger) er skredet en smule grundet tørretid. 
Forventning om ibrugtagning af musikbygning i etape 2 senest 1. april. 
            
Tilbud på nyt gulv i det eksisterende håndarbejdslokale, som skal fungere som personalerum
under etape 3 er modtaget. 
           
Bestyrelsen og skoleledelse udtrykker fortsat bekymring for prisstigninger og budget i etape 
3.

18.25-18.40
Referatet fra mødet med et de meget engagerede klasseforældreråd er modtaget og indeholder gode og relevante spørgsmål. Uddybende kommentarer fra skolen tilføjes. 
Sendes herefter til bestyrelsen og klasseforældrerådene for feedback
Udsendes i Aula til alle forældre efterfølgende.

18.40-18.50
Udfordringer med at få vikarer ved lærerfravær. Derfor arbejdes med mulig løsning i spidsbelastningssituationer, hvor berørte klasser fra 6.-9. årgang i ydretimerne kan sendes hjem for at arbejde selvstændigt med relevante faglige hjemmeopgaver/onlineopgaver.

18.50-19.00
Kort orientering om UCH-projektet. 
Orientering om personalesituationen.
Makerspaceprojektet har vakt stor begejstring blandt personalet på Mejrup Skole.