Skolebestyrelsesmøde juni 2019

Referat fra den 13. juni 2019 kl. 18.00.
Møderække: 22/8 - 27/9 - 30/10 - 26/11 - 12/12 - 24/1 - 26/2 - 25/3 - 25/4 - 22/5 - 13/6.
Efter mødet er der spisning - Tonni, Tonny og Majbritt B. blev på sidste møde valgt til spisningsarrangører med nogle helt forrygende stemmetal.
Mødeleder:
Afbud: Rikke

Referat

19.00-19.10 - Drøftelse

Afbud fra elevrådet

19.10-19.20 - Orientering/godkendelse

 • Skemaer
 • Skemaerne fremlægges til gennemsyn på mødet

Skemaerne blev fremlagt for bestyrelsen, som godkendte dem.

Det har været en god proces i forhold til fagfordelingen, som er foregået i Trio+

Planlægningsdag 11/9 hvor alt blev ført på kalenderen - en fysisk kalender grundet overgangen til AULA

Mere fyldige opgaveoversigter til lærerne.

Vi har slået vores stillingsopslag op i genopslag - pt er der 10 ansøgere.

19.00-19.35 - Drøftelse

Stor ros/tak til SB-repræsentanter, der bidrog.
"Det kørte bare" citat Lillian.
De fleste projekter blev gennemført, selvom det blev en lang dag, inden alle var færdige.
God holdning fra deltagerne om, at der skulle noget fra hånden på dagen.
Ønske om at flere medarbejdere fra skolens side kan deltage.
Økonomien ser ud til at holde.

19.35-19.45 - Beslutning

Der foreslås følgende møder i 19-20:

 • Tirsdag 3/9
 • Onsdag 9/10
 • Tirsdag 12/11
 • Torsdag 12/12
 • Mandag 13/1
 • Tirsdag 25/2
 • Mandag 23/3
 • Torsdag 23/4
 • Onsdag 27/5
 • Torsdag 18/6

Vedtaget +15/8

19.45-20.05 - Beslutning

Der udpeges et antal fokuspunkter for bestyrelsens arbejde i 19-20, og disse lægges i et årshjul.

Principper (9/10)
Børne/Ungepolitik
Invitation af lokalpolitikere
Byggeri
Trafik (Cykle i skole)
Samarbejde med Børnehaven
Valg
Skoleonkler

20.05-20.15 - Orientering

Formanden:

Ledelsen:
9 ud af en klasse deltog ikke til FRÆS på 6. årgang.
AO træder ind i skolebestyrelsen i stedet for TG

Medarbejdere:
Eleverne er glad for forbedringerne på legepladsen.
Lokal undersøgelse fra AMR-gruppen på de fysiske rammer.
Før-skolen har fungeret godt - også samarbejdet med børnehave.

20.15-20.25

Emner til forældremøderne (invitation til forældrerådene)

Hvad skal der orienteres om fra bestyrelsesmødet?