Skole-hjem-samarbejde

Klasseforældremøder

Der vil mindst en gang årligt blive indbudt til et klasseforældremøde, hvor der vil blive givet en orientering om det daglige arbejde i klassen. Der vil også kunne diskuteres faglige eller medmenneskelige forhold omkring klassen. Det forventes, at alle børn er repræsenteret af min. en forælder ved klasseforældremødet.

Skole-hjem-samtaler

Med det formål, at forældre og skole gensidig kan give en orientering om den enkelte elev, afholdes forældresamtaler. Der vil blive indbudt til to forældresamtaler pr. skoleår. Klasselæreren vil forinden danne sig det bedst mulige helhedsindtryk af eleven ved møde med klassens lærere. Udgangspunktet for samtalen mellem forældre, lærer og evt. elev vil være et samtaleark tilpasset de enkelte klassetrin. Det forventes, at alle børn er repræsenteret af min. én forælder ved skole-hjem-samtalerne.

Ændring af adresse og telefonnumre

Skolen underrettes ved ændring af adresse, private telefonnumre og forældres arbejdsplads samt telefonnumre dertil. Det er vigtigt, at skolen har kendskab til, hvordan forældre kan kontaktes, hvis det bliver nødvendigt.