Skole

logo

Målsætning

På Mejrup Skole er det vores mål, at eleverne, både socialt og fagligt forberedes til livet efter skolen – såvel individuelt som i samspil med andre.

Dette gøres ved at prioritere en tryg skolestart, fokusere på trivsel i hele elevens skolegang, sætte den enkelte elev i centrum og give plads til at udvikle evner og styrkesider.