Skolebestyrelsesmøde marts 2023

Referat fra den 27. marts 2023.
Møderække: 31/8 - 29/9 - 25/10 - 21/11 - 14/12 - 19/1 - 21/2 - 27/3 - 26/4 - 22/5 - 15/6.
Afbud:  Anna Sofie og Anders

Referat

19.00-19.15

Kort opsamling på opstarten

Det fungerer rigtig godt i 0. Der er kun positive tilbagemeldinger fra både tanter, onkler og børnehaveklasseledere. Det ville have været godt med et opstartsmøde. 
Vi vil gerne have flere. 
Udskolingen er blevet præsenteret for tilbuddet med Svend Ørgaard, og det blev taget positivt imod. De har allerede et par elever i tankerne, som skal have tilbuddet i indeværende skoleår.

19.15-19.45

Kort tilbagemelding
Hvilke temaer opstod?

  • Trivsel
  • mobilregler
  • Pals
  • pauser

Hvad skal vi gå videre med?
Få lavet et årshjul, vision/køreplan for bestyrelsesarbejdet

19.45-20.15

Vi skal afskedige 3 lærere til kommende skoleår, da vi skal afvikle vores gæld over de næste 3 år. Undervisningstiden øges for lærerne - ca. en undervisningslektion om ugen. Vi skruer ned for vores Trin-2 timer, faglige uger og mødeaktiviteterne.
Bestyrelsen laver et skriv til Børn- og familieudvalget. Bestyrelsen vil gerne understøtte ledelsen med evt. nye tiltag i forhold til ledelse og drift.

20.15-20.30

Vi er blevet kontaktet et hold forældre, som ønsker at prøve det i skolen. Det ønsker vi ikke. Det kan give en skævvridning, da det er en dyr løsning.

20.30-20.20.40

En af hytterne er blevet flyttet. Håb om, at de sidste hytterne er væk inden 1. maj. De små hytter skal også flyttes. Maibritt sender en plan til Henrik.

20.40-20.50

Workshop
Skoleonkler/tanter og mentor
Bekymringsbrev til Børn- og familieudvalget
Rundvisning på skolen